NADA-akupunktur i Molde kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Molde kommune,

Kunne jeg fått innsyn i utredningen som førte til at dere nylig sluttet med NADA-akupunktur i deres kommune?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Innerdal, Cato Rolland, Molde kommune

3 Attachments

Viser til ditt innsynskrav i utredningen som førte til at Molde kommune
avsluttet NADA-akupunktur i vår tjenesteyting. Dokumentet inneholder ikke
opplysninger underlagt taushetsplikt i henhold til offentlighetsloven.
Dokumentet oversendes derfor i sin helhet.

 

 

 

Cato Innerdal
kommuneoverlege

Helsetjenesten

Tlf sentralbord:       71 11 10 00
Tlf direkte:              71 11 12 47            
Mobiltelefon:          92 62 12 45            

[1]www.molde.kommune.no
[2]cid:image003.png@01D24EE2.D344E9D0

References

Visible links
1. http://www.molde.kommune.no/