Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Møteoppfølging ID-porten 2017 - BankID - Rapport om hendelse - Avskjermet (2017-05-11)

Vi venter på at Hallvard Nygård skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Hallvard Nygård

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT

Søker innsyn i:
- 2017/93-1, datert 2017-05-11 - Rapport om hendelse - Avskjermet

Dokumentet hører til saksnr 2017/93 - Møteoppfølging ID-porten 2017 - BankID.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg har ikke fått svar på denne henvendelsen. Når kan jeg forvente det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei

Vi venter på svar på innsyn i dokumentene fra BankID, og håper å kunne
svare deg på innsynsbegjæringen i løpet av et par dager.

Vennlig hilsen
Direktoratet for forvaltning og ikt

[1]logo

 

References

Visible links

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 17/00093-1 i sak
mottatt 27.03.2019 15:21:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Ønsker utvidet begrunnelse for delvis avslag. Dere har ikke henvist til hvilken del av offl §13 dere avslår innsyn med. Opplysningene i rapporten er 2 år gamle og sannsynligvis utdaterte.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei

 

Viser til innsynsbegjøring 19/00093-14, der du ber om begrunnelse for at
det er gitt delvis innsyn. Her er begrunnelsen:

 

Delvis avslag på innsyn er gitt ut i fra offentleglova § 13, jf.
forvaltningslova § 13, 1. ledd nr. 2. Opplysningene omhandler tekniske
forhold og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som kan
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår.

Vennlig hilsen
Direktoratet for forvaltning og ikt

[1]logo

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1564]>

Sendt: tirsdag 9. april 2019 16.26

Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>

Emne: Re: Innsynsbegjæring behandlet

 

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

 

Ønsker utvidet begrunnelse for delvis avslag. Dere har ikke henvist til
hvilken del av offl §13 dere avslår innsyn med. Opplysningene i rapporten
er 2 år gamle og sannsynligvis utdaterte.

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.