Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale

Statistisk sentralbyrå - SSB hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Følgende dokumenter er blitt journalført hos Arkivverket med saksnummer 2015/23563:

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Møte mellom RA og SSB
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 1
Avsender: Statistisk sentralbyrå
Mottaker: Journalførende enhet for Riksarkivet
Dokumentdato: 03.09.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Referat fra møte mellom SSB og Riksarkivet 13.10.2015
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 2
Avsender: Journalførende enhet for Riksarkivet
Mottaker: Statistisk sentralbyrå
Dokumentdato: 27.10.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Digitalt grunnmateriale i SSB
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 3
Avsender: Statistisk sentralbyrå
Mottaker: Journalførende enhet for Riksarkivet
Dokumentdato: 18.12.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re... https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Hvilket saksnummer har disse dokumentene fått hos SSB? Jeg finner dem ikke på OEP.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Vedrørende din henvendelse til SSB angående 3 dokumenter journalført hos Riksarkivet. Riksarkivets saksnummer er 2015/23563.

De dokumenter det her henvises til er ikke arkivert i SSBs arkiv, og dermed heller ikke journalført her.

Dokumentene vil nå bli vurdert for arkivering og journalføring.

Hilsen
Arkivet i SSB
___________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #212]]
Sendt: 11. oktober 2016 18:08
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Følgende dokumenter er blitt journalført hos Arkivverket med saksnummer 2015/23563:

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Møte mellom RA og SSB
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 1
Avsender: Statistisk sentralbyrå
Mottaker: Journalførende enhet for Riksarkivet
Dokumentdato: 03.09.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Referat fra møte mellom SSB og Riksarkivet 13.10.2015
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 2
Avsender: Journalførende enhet for Riksarkivet
Mottaker: Statistisk sentralbyrå
Dokumentdato: 27.10.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Sak: Møte for samarbeid mellom SSB og Riksarkivet om bevaring av statistisk materiale
Dokumenttittel: Digitalt grunnmateriale i SSB
Saksnummer: 2015/23563
Dokumentnummer: 3
Avsender: Statistisk sentralbyrå
Mottaker: Journalførende enhet for Riksarkivet
Dokumentdato: 18.12.2015
(https://www.mimesbronn.no/request/203/re... https://www.mimesbronn.no/request/203/re...

Hvilket saksnummer har disse dokumentene fått hos SSB? Jeg finner dem ikke på OEP.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------