Ministrenes lønn og personalmapper

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statsministerens kontor,

Kunne jeg fått innsyn i alle ministrene sine personalmapper, arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og kalendere, med unntak av det jeg allerede har fått?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

6 Attachments

Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har
mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble
sendt til Geir Eliassen 15082017. Vi videresender den nå til deg, og anser
ditt krav om innsyn i personalmappe som besvart.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

Fra: Postmottak SMK
Sendt: 15. august 2017 09:36
Til: '[epostadresse]'
Emne: VS: Krav om innsyn etter offentleglova

 

Vi viser til ditt krav om innsyn 10.8 i statsministerens arbeidskontrakt
og personalmappe. Innholdet i personalmappen følger vedlagt. Når det
gjelder arbeidskontrakt, utnevnes statsministeren av Kongen i statsråd og
har ingen kontrakt utover dette.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

 

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. august 2017 19:00
Til: Postmottak SMK
Emne: Krav om innsyn etter offentleglova

 

Hei

 

Ber om innsyn i statsministerens arbeidskontrakt og personalmappe.

 

Mvh

 

Geir Eliassen

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

 

 

Krav om innsyn i ministrenes kalender må rettes til det enkelte
departement. Når det gjelder personalmapper, arbeidskontrakter og
stillingsbeskrivelse, vil du motta svar i begynnelsen av neste uke.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, Postmottak

 

_______________________________________________

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]]

Sendt: 22. august 2017 16:52

Til: Postmottak SMK

Emne: innsyn etter Offentleglova - Ministrenes lønn og personalmapper

 

Kjære Statsministerens kontor,

 

Kunne jeg fått innsyn i alle ministrene sine personalmapper,
arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og kalendere, med unntak av det
jeg allerede har fått?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #412]

 

Er [3][Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]
3. mailto:[Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Postmottak SMK,

Tusen takk for tilbakemeldingen.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

54 Attachments

 

Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i
personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen,
Sanner, Solvik-Olsen, Horne, Høie, Søreide, Røe Isaksen og Søviknes.
Øvrige statsråders personalmapper har du allerede mottatt.

 

Hilsen,

Statsministerens kontor

 

------------------------------------------------------------------

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]]

Sendt: 22. august 2017 16:52

Til: Postmottak SMK

Emne: innsyn etter Offentleglova - Ministrenes lønn og personalmapper

 

Kjære Statsministerens kontor,

 

Kunne jeg fått innsyn i alle ministrene sine personalmapper,
arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og kalendere, med unntak av det
jeg allerede har fått?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #412]

 

Er  [3][Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #412]
3. mailto:[Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers