Millionrabatt festeavtale Gamle Fredrikstad golfklubb

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

I festeavtalen for Gamle Fredrikstad golfklubb fra 2012 er det gitt en rabatt på 19,10 kr pr. m2 i året. Hr. Dumitrascu skriver i sin sak til byens politikere i februar 2017 at de bare betaler 900 kr pr. daa årlig (ikke 20000 kr pr. daa årlig, som skulle vært prisen. Dette i følge en sak fra 2003). Dette utgjør en millionrabatt siden golfklubben fester over 600 daa.

Jeg ber om innsyn i den vurderingen som tilsier at Gamle Fredrikstad golfklubb skal ha en slik rabatt. Siden dette ikke er for juniormedlemmer - hvilke medlemmer er det for?

Hvordan kan andre festere i kommunen oppnå tilsvarende rabatt?

VH
Arne Larsen

Fredrikstad kommune

NB! Fredrikstad kommunes saksbehandlingssystem er under oppgradering og
e-post har delvis blitt journalført siden 30. april. Alt blir journalført
fortløpende når systemene går som normalt.

Postliste, innsyn byggesak og møtedokumenter er heller ikke operativt enda
etter oppgraderingen

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]