Melding om avvik - OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN, sak (2018/2579)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2579, Melding om avvik - OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

Postkasse, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,

Dokument 18/02579-2 i saken er unntatt offentlighet jf offl § 24, annet ledd, 1. og blir utlevert i sladdet versjon.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1485]>
Sendt: lørdag 5. januar 2019 17.31
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN, sak (2018/2579)

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2018/2579, Melding om avvik - OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen / Norske-postlister.no.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1485]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postkasse,

Takk for dokumenter.

Er litt vanskelig å se hvor det er sladdet bort når det er hvitt på hvitt.
Er det korrekt at kun avsender på 2018/2579-2 er sladdet?
Hvis det er sladdet mer, hvor er det i dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

Hei,
Ja, det er korrekt at det kun er avsenders navn som er sladdet.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1485]>
Sendt: torsdag 10. januar 2019 20.03
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN, sak (2018/2579)

Kjære Postkasse,

Takk for dokumenter.

Er litt vanskelig å se hvor det er sladdet bort når det er hvitt på hvitt.
Er det korrekt at kun avsender på 2018/2579-2 er sladdet?
Hvis det er sladdet mer, hvor er det i dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon