Melding om avvik - HØYRE

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Monica Stensrud

Kjære Datatilsynet,

Ber om innsyn i sak 2018/957 og 2018/958.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Datatilsynet,

Dersom dere har andre avviksmeldinger fra Høyre fra i år enn dem jeg har bedt om, eller annen korrespondanse i anledning disse sakene, vil jeg gjerne ha dette også.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,

Dokument 18/00957-6 er unntatt offentlighet jf offl § 13 jf fvl § 13 nr 1 og blir utlevert i sladdet versjon.
Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen

Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1235]]
Sendt: lørdag 7. juli 2018 06.49
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - HØYRE

Kjære Datatilsynet,

Ber om innsyn i sak 2018/957 og 2018/958.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1235]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,

Dokument 17/01969-4 er unntatt offentlighet jf offl § 24, 3 ledd og blir
utlevert i sladdet versjon.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er
nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal-
og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

 

Vennlig hilsen

 

Arkivet

Datatilsynet

………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: (+47) 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

 

www.datatilsynet.no

www.personvernbloggen.no

www.twitter.com/datatilsynet

Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev

Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og
verdighet

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1235]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 09.33
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - HØYRE

 

Kjære Datatilsynet,

 

Dersom dere har andre avviksmeldinger fra Høyre fra i år enn dem jeg har
bedt om, eller annen korrespondanse i anledning disse sakene, vil jeg
gjerne ha dette også.

 

Med vennlig hilsen,

 

Monica Stensrud

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[1][Innsyns-e-postadresse #1235]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1235]
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers