MÅlbruk - nynorsk - diverse - Nynorsk i sak-/arkivsystem - oppmoding (2018-12-11)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Klepp kommune

Søker innsyn i:
- 2017/1326-17, datert 2018-12-11 - NYNORSK I SAK-/ARKIVSYSTEM - OPPMODING

Dokumentet hører til saksnr 17/1326 - MÅLBRUK - NYNORSK - DIVERSE.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten
din.
 
Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli
journalført og formidla vidare til rett saksbehandlar.
 
Av omsyn til di sikkerheit, ber me om at sensitive personopplysningar
ikkje blir sendt per e-post.
 
Med vennleg helsing
Postmottak
Klepp kommune
Sentralbord 51429800 - Åpningstid 07:30-15:00
www.klepp.kommune.no

-------------------------------------------------------------------------------
Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

Klepp Postmottak, Klepp kommune

Hei,

Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida.
Eg legg ved link:
https://www.klepp.kommune.no/ny-versjon-...

Med vennleg helsing

Anette Pettersen
Dokumentsenteret

www.klepp.kommune.no

Ver klar over at epost til og frå Klepp kommune i utgangspunktet er journalpliktig etter arkivlova og også vil vera eit offentleg saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i offentleglova

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1584]>
Sendt: onsdag 15. mai 2019 00.01
Til: Klepp Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - MÅlbruk - nynorsk - diverse - Nynorsk i sak-/arkivsystem - oppmoding (2018-12-11)

Kjære Klepp kommune

Søker innsyn i:
- 2017/1326-17, datert 2018-12-11 - NYNORSK I SAK-/ARKIVSYSTEM - OPPMODING

Dokumentet hører til saksnr 17/1326 - MÅLBRUK - NYNORSK - DIVERSE.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1584]

Er [Klepp kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klepp kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------