Lovdata personalmapper

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Justis- og beredskapsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Ber med dette om innsyn i personalmappene til samtlige av deres nåverende og tidligere ansatte som har sittet i lovdatas styre. Ber også om innsyn i saksbehandlingsprosesser internt i justis som gjelder lovdata hvor de eller deres underodnede har vært involvert. Ber også om innsyn i godtgjørelsen deres.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

INNSYNSBEGJÆRING – FORELØPIG SVAR

 

Vi viser til innsynsbegjæring av 4. januar 2019  vedrørende personalmapper
m.v. Henvendelsens karakter (som medfører behov for noen videre
undersøkelser m.v.) innebærer at det vil ta noe lenger tid enn normalt å
besvare henvendelsen din. Vi tar foreløpig sikte på å besvare henvendelsen
i uke 4 eller 5.

 

 

Vennlig hilsen

 

Innsyn
Seksjon for dokumentforvaltning
[1][epostadresse]

 

P Tenk miljø - Redd et tre!

Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

 

 

vis sitert seksjon