Lønnsnivået ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for stillingskoder som ikke har lederansvar.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger kan publiseres på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: https://www.nkom.no

This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.

Yours sincerely,
Norwegian Communications Authority

Sickel, Rolf Hermann Kvile, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

2 Attachments

Hei

 

Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor. Vedlagt er
lønnsopplysninger oppgitt slik du ber om.

 

Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av
Samferdselsdepartementet. Dersom du ønsker å begjære innsyn i hennes lønn,
bes du rette henvendelsen til Samferdselsdepartementet.

 

Med vennlig hilsen

Rolf Hermann Kvile Sickel
seniorrådgiver
Organisasjonsavdelingen/HR og fellestjenester
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir. tlf.: 22 82 46 78
Mobil: 480 32 603
[1]www.nkom.no

[2]nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

 

 

Fra: arkivhelpdesk
Sendt: 9. juli 2018 08:14
Til: Almedal, Øyvind Svanes <[epostadresse]>
Emne: [[epostadresse] - 20178] innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået
ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen
Sendt: 8. juli 2018 17:51
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([3][Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse])
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,
I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:
– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i hos
dere sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.
– Gjennomsnittlig årslønn for stillingskoder som ikke har lederansvar.
I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»
Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og
offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger
kan publiseres på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i
noen del av innsynskravet.
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
Med vennlig hilsen,
Marte Nilsen
-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[4][Innsyns-e-postadresse #1255]
Er [5][Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

(S)ensedesk

Helpdesk & CRM

SDCID:20178:SDCID

References

Visible links
1. http://www.nkom.no/
3. mailto:[Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1255]
5. mailto:[Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Sickel, Rolf Hermann Kvile,

Takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Dere må gjerne ta dette ved leilighet efter sommerferien.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.

Vennlig hilsen
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: https://www.nkom.no

This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.

Yours sincerely,
Norwegian Communications Authority

Sickel, Rolf Hermann Kvile, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

3 Attachments

Hei

Viser til begjæring om innsyn i lønnsopplysninger nedenfor.

Direktøren i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er ansatt av Samferdselsdepartementet. Dersom du ønsker å begjære innsyn i hennes lønn, eller tidligere direktørers lønn, bes du rette henvendelsen til Samferdselsdepartementet.

Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger er oversendt tidligere, jf. vedlagt epost.

Med vennlig hilsen
Rolf Hermann Kvile Sickel
seniorrådgiver
Organisasjonsavdelingen/HR og fellestjenester
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir. tlf.: 22 82 46 78
Mobil: 480 32 603
www.nkom.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen <[Innsyns-e-postadresse #1255]>
Sendt: 10. juli 2018 20:47
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse]) <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Dere må gjerne ta dette ved leilighet efter sommerferien.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1255]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------