Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Avinor AS, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Avinor AS,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved Avinor AS sortert fra høyeste årslønn og nedover. Ønskes oppstilling for femårs periode (lønnsutvikling).

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har Avinor AS ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Arkiv, Avinor AS

Takk for din henvendelse.
Denne e-posten vil bli behandlet i arkivets åpningstider:
mandag til fredag kl 08:00 - 15:45.
 
Thank you for your request.
This email will be processed in the hours of operation:
Monday - Friday 08:00 - 15:45.

Risan, Tone-Lise, Avinor AS

Hei,

Ber om presisering på hva dere legger i ledende stillinger i denne sammenhengen, antar det er snakk om ledernivået som er beskrevet i eiermeldingen?

Mvh
Tone Lise Risan
HR-sjef Konsernstaber

-----Opprinnelig melding-----
Fra: HR Support <[epostadresse]>
Sendt: mandag 1. juli 2019 08:04
Til: Risan, Tone-Lise <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS

Hei

Regner med at det er du som kan svare på denne?

Med vennlig hilsen

Bente Eide
Personalkonsulent Operativ HR
SENTER FOR FORRETNINGSSTØTTE

[epostadresse]
Telefon: +47 670 35574
Henrik Ibsensvei, Flyporten 5.etg., 2060 Gardermoen Postboks 150, 2061 Gardermoen www.avinor.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arkiv
Sendt: mandag 1. juli 2019 07:18
Til: HR Support <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius <[Innsyns-e-postadresse #2061]>
Sendt: søndag 30. juni 2019 13:00
Til: Arkiv <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS

Kjære Avinor AS,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved Avinor AS sortert fra høyeste årslønn og nedover. Ønskes oppstilling for femårs periode (lønnsutvikling).

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har Avinor AS ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2061]

Er [Avinor AS henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Avinor AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Risan, Tone-Lise,

Ledernivået som beskrevet i eiermeldingen og lufthavnsjefer ved nasjonal og regional lufthavner.

Risan, Tone-Lise, Avinor AS

1 Attachment

Vedlagt er oversikt over konsernledelsen siste 5 år. Når det gjelder lufthavnsjefer er det en noe større jobb, og det er ferietid og færre på jobb. Jeg ønsker en avklaring internt mht. denne delen av henvendelsen og kommer tilbake til dette.

Vennlig hilsen
Tone Lise Risan

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius <[Innsyns-e-postadresse #2061]>
Sendt: tirsdag 2. juli 2019 18:09
Til: Risan, Tone-Lise <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået og lønnsutvikling i Avinor AS

Kjære Risan, Tone-Lise,

Ledernivået som beskrevet i eiermeldingen og lufthavnsjefer ved nasjonal og regional lufthavner.

vis sitert seksjon