Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved tilsynet sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har tilsynet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Siv-Karin Hestad, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hei,

 

Viser til krav om innsyn.

 

Dette er en oversikt over avlønning av våre tilsette i ledende stillinger.

 

 

Stilling Navn Bruttolønn
fungerende direktør Bjørn Morten Øen Kr 1 123 100
avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl Kr 860 500
Avdelingsdirektør Henrik Nordal Kr 850 000
kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle Kr 792 700

 

 

 

  Med helsing
  Siv Karin Hestad
seniorrådgjevar/HR
[1]https://lottstift.no/logo/lottstift_nors...
  Tlf: 57 82 80 44
Mobil: 99284325
E-post: [epostadresse]
  [2]www.lottstift.no
  Følg oss:
[3]https://lottstift.no/logo/twitter_alt.pn...

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arkivtenesta
Sendt: 22. juni 2018 08:09
Til: Siv-Karin Hestad <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og
stiftelsestilsynet

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: rusinnsyn [[6]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]]

Sendt: fredag 22. juni 2018 00:36

Til: Postmottak <[7][Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og
stiftelsestilsynet

 

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved tilsynet
sortert fra høyeste årslønn og nedover.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har tilsynet ingen
hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[8][Innsyns-e-postadresse #1078]

 

Er  [9][Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Lotteri- og stiftelsestilsynet? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[10]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[11]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.lottstift.no/
2. http://www.lottstift.no/
3. http://twitter.com/#!/lottstift
4. https://www.facebook.com/Lotteritilsynet
5. https://lottstift.no/blogg
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]
7. mailto:[Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]
8. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]
9. mailto:[Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]
10. https://www.mimesbronn.no/change_request...
11. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Siv-Karin Hestad,

Tusen takk.

Kunne jeg også fått oppgitt henholdsvis snittlønn på ledere og snittlønn øvrige ansatte og snittlønn i 1975, 1985 og 1995?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Siv-Karin Hestad, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hei,

Dette er informasjon som Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har sammenstilt i noe dokument. Denne informasjonen finner du imidlertid i vår årsrapport(er) som ligger lett tilgjengelig på våre nettsider (https://lottstift.no/).

Gjør samtidig oppmerksom på at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke eksisterte før 2001 og slike opplysninger fra 1975, 1985 og 1995 kan dermed ikke gis.

 
Med helsing
 
Siv Karin Hestad
seniorrådgjevar/HR
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]]
Sendt: 22. juni 2018 21:41
Til: Siv-Karin Hestad <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kjære Siv-Karin Hestad,

Tusen takk.

Kunne jeg også fått oppgitt henholdsvis snittlønn på ledere og snittlønn øvrige ansatte og snittlønn i 1975, 1985 og 1995?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Arkivtenesta, Lotteri- og stiftelsestilsynet

E-posten er mottatt og registrert i vårt system med referanse 18/10736-1.

Med hilsen
Arkivtjenesten

Tlf: 57 82 80 00
Fax: 57 82 80 80
E-post: [epostadresse]
www.lottstift.no
Følg oss:

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 17:27
Til: Postmottak <[Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1078]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Siw Heggedal Longvastøl,

Viser til innsynskrav og gir med dette innsyn i opplysningene som er
etterspurt, jmfr. Off.lova §3

 

Lønsøkninger øverste leder direktør Atle Hamar - samme leder hele perioden
frem til 18. januar 2018. Bjørn Morten Øen har vært fungerende direktør
med lønn som direktør fra 18. januar 2018

 

Dato                    Årsløn

01.04.2006          708 300,00

01.05.2006          724 800,00

01.08.2006          769 800,00

01.05.2007          778 000,00

01.05.2008          810 000,00

01.08.2008          860 000,00

01.05.2009          864 800,00

01.05.2010          883 000,00

01.09.2010          923 800,00

01.05.2011          939 700,00

01.12.2011          981 300,00

01.05.2012          1 007 800,00

01.09.2012          1 029 100,00

01.05.2013          1 040 100,00

01.05.2014          1 060 700,00

01.08.2014          1 082 600,00

01.05.2015          1 084 700,00

01.05.2016          1 097 200,00

01.07.2016          1 119 400,00

01.05.2017          1 123 100,00

01.05.2018          1 137 100,00

 

Stillingsgruppe                   Gjennomsnitt

1062 Direktør                       1 137 100

1060 Avdelingsdirektør         894 067

1538 Fagdirektør                     802 600

1056 Økonomisjef                  666 228

1364 Seniorrådgiver               613 186

1434 Rådgiver                         510 115

1363 Seniorkonsulent           462 980

1408 Førstekonsulent           453 140

 

 

  Med hilsen
  Siw Heggedal Longvastøl
Avdelings direktør
[1]https://lottstift.no/logo/lottstift_nors...
  Tlf: 57 82 80 40
Mobil: 90074974
E-post: [epostadresse]
  [2]www.lottstift.no
  Følg oss:
[3]https://lottstift.no/logo/twitter_alt.pn...

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 17.27
Til: Postmottak <[Lotteri- og stiftelsestilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og
stiftelsestilsynet

 

Kjære Lotteri- og stiftelsestilsynet,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[6][Innsyns-e-postadresse #1078]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.lottstift.no/
2. http://www.lottstift.no/
3. http://twitter.com/#!/lottstift
4. https://www.facebook.com/stiftelsestilsy...
5. https://lottstift.no/blogg
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Siw Heggedal Longvastøl,

Dersom jeg ikke allerede har fått det, vil jeg ha en oppstilling over alle direktører med lønn, navn og stillingsbeskrivelse. Dere har nemlig inkludert direktør i listen over stillingskoder som ikke er lederstillinger, så jeg regner med at dere ikke ga det når jeg ba om lederstillinger.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Siw Heggedal Longvastøl,

Viser til krav om utfyllende informasjon.

 

Stillingskode direktør er den som dere har fått lønsutviklingsinformasjon
om.

 

Dersom kravet omfatter informasjon om løn andre lederstillinger under
direktør, er dette personalinformasjon som er avgrenset tilgang til i
organisasjonen.  På grunn av ferieavvikling må vi i så fall komme tilbake
med utfyllende informasjon når administrasjonssjefen er tilbake fra ferie
i august.

 

Vi gjør oppmerksom på at dere finner informasjon med navn på ledergruppen
på vår [1]hjemmeside. Der finner dere også [2]tildelingsbrev og
årsmeldinger som beskriver arbeidsoppgavene i Lotteri- og
stiftelsestilsynet . I årsmeldingene vil dere finne informasjon om navn på
ledere i gjeldende år.

 

 

  Med helsing
  Siw Heggedal Longvastøl
Avdelings direktør
[3]https://lottstift.no/logo/lottstift_nors...
  Tlf: 57 82 80 40
Mobil: 90074974
E-post: [epostadresse]
  [4]www.lottstift.no
  Følg oss:
[5]https://lottstift.no/logo/twitter_alt.pn...

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1078]]
Sendt: tirsdag 10. juli 2018 20.56
Til: Siw Heggedal Longvastøl <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og
stiftelsestilsynet

 

Kjære Siw Heggedal Longvastøl,

 

Dersom jeg ikke allerede har fått det, vil jeg ha en oppstilling over alle
direktører med lønn, navn og stillingsbeskrivelse.  Dere har nemlig
inkludert direktør i listen over stillingskoder som ikke er
lederstillinger, så jeg regner med at dere ikke ga det når jeg ba om
lederstillinger.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

vis sitert seksjon

Kjære Siw Heggedal Longvastøl,

Takk og god sommer, ser frem til svar i august.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Siv-Karin Hestad, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hei,

Viser til underliggende innsynskrav og gjør oppmerksom på at dette innsynskravet ble besvart i e-post 22. juli 2018.

Gjentar for ordneskyld informasjonen her oppdatert;

avdelingsdirektør Bjørn Morten Øen Kr 940 400
avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl Kr 871 300
avdelingsdirektør Henrik Nordal Kr 860 500
kommunikasjonsdirektør (fagdirektør) Anne Mette Hjelle Kr 802 500

 
Med helsing
 
Siv-Karin Hestad
seniorrådgjevar/HR
 

Tlf: 57 82 80 44
Mobil: 99284325
E-post: [epostadresse]
 
www.lottstift.no
 
Følg oss:

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #1078]>
Sendt: 11. juli 2018 23:24
Til: Siw Heggedal Longvastøl <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kjære Siw Heggedal Longvastøl,

Takk og god sommer, ser frem til svar i august.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon