Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Lønnsnivået i Karmøy

Vi venter på at Monica Stensrud skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Karmøy kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger kan publiseres på internett, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak- til arkivering, Karmøy kommune

Dette er en automatisk generert e-post.

Din henvendelse er mottatt av postmottaket, Karmøy kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett saksbehandler. Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær postforsendelse.

Dersom du sender flere e-poster etter hverandre, vil du bare motta bekreftelse på den første.

Karmøy kommune
Rådhuset
4250 KOPERVIK
tlf. 52 85 75 00
e-post: [Karmøy kommune henvendelses-e-postadresse]

Turid Sønstabø, Karmøy kommune

2 Attachments

Hei
vedlagt følger oversikten som inneholder alle lederstillinger i Karmøy
kommune. Vedlagt følger også en tabell som gjennomsnittstall.
--
Med vennlig hilsen
Turid Sønstabø

rådgiver - personalavdelingen
tlf 52857500/52857403

 

--------------------------------------------------------------------------

Fra: "Monica Stensrud" <[Innsyns-e-postadresse #1144]>
Til: "innsyn etter Offentleglova til Karmøy kommune"
<[Karmøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: 29. juni 2018 08:13:02
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Karmøy
Kjære Karmøy kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje
innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i
databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i
kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn
i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden
navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og
offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger
kan publiseres på internett, har kommunen ingen hjemler til å nekte
innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar
et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl.
§ 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle
innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi
presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir
fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter
femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre
ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1144]

Er  [Karmøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Karmøy kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Monica Stensrud

Kjære Turid Sønstabø,

Tusen takk, og god sommer :)

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Karmøy kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder og kommunalsjefer har hatt i løpet av sine ansettelsesperioder.

– Årslønn og navn på de to toppsjefene og kommunalsjefene i rekken som har hatt stillingene før dem.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak- til arkivering, Karmøy kommune

Dette er en automatisk generert e-post.

Din henvendelse er mottatt av postmottaket, Karmøy kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett saksbehandler. Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær postforsendelse.

Dersom du sender flere e-poster etter hverandre, vil du bare motta bekreftelse på den første.

Karmøy kommune
Rådhuset
4250 KOPERVIK
tlf. 52 85 75 00
e-post: [Karmøy kommune henvendelses-e-postadresse]

Turid Sønstabø, Karmøy kommune

11 Attachments

Hei
her er opplysningene du ber om.
Gjør oppmerksom på at vi ikke har opplysninger elektronisk laga ifhto
lønnsopplysninger som gjelder to av de tilfellene som gjelder
kommunalsjefer tilbake i tid.
mvh Turid Sønstabø

--------------------------------------------------------------------------

Fra: "Postmottak" <[epostadresse]>
Til: "Turid Sønstabø" <[epostadresse]>
Sendt: 9. juli 2018 07:45:15
Emne: Fwd: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Karmøy

--------------------------------------------------------------------------

Fra: "Monica Stensrud" <[Innsyns-e-postadresse #1144]>
Til: "innsyn etter Offentleglova til Karmøy kommune"
<[Karmøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: 8. juli 2018 17:10:34
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Karmøy
Kjære Karmøy kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje
innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i
databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder og kommunalsjefer har hatt i løpet av sine
ansettelsesperioder.

– Årslønn og navn på de to toppsjefene og kommunalsjefene i rekken som
har hatt stillingene før dem.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som
ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar
et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl.
§ 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle
innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi
presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir
fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter
femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre
ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1144]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

--

Kjære Turid Sønstabø,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Turid Sønstabø, Karmøy kommune

Tilbake på kontoret mandag 13. august.

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.