Lønnsnivå i Utenriksdepartementet

Venter på klagebehandling.

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Mikelsen, Ingrid Marie, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Hei,

Viser til din innsynsbegjæring under.

Denne er til vurdering hos oss og du vil få svar så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D20F59.A3CF1810 Ingrid Marie Mikelsen

Underdirektør/Deputy
Director

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for lønn,
tariff og
særavtalespørsmål -
Section for Pay,
Allowances and
Benefits

Mobile: +47 986 40
485

Office: +47 23 95 15
59

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

From: Marte Nilsen <[6][Innsyns-e-postadresse #1021]>

Sent: lørdag 16. juni 2018 11:43

To: Post UD

Subject: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utenriksdepartementet

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener
over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet
ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #1021]

Er [8][Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Utenriksdepartementet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[9]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[10]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1021]
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1021]
8. mailto:[Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse]
9. https://www.mimesbronn.no/change_request...
10. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Hei igjen,

 

Viser til innsynsbegjæringen under.

 Vi er kjent med at det via Mimes brønn har kommet lignende henvendelser
til andre departement og til SMK, og at SMK har henvendt seg til
Datatilsynet i saken.

 

Vi avventer tilsynets vurdering før vi tar stilling til din begjæring.

 

Med vennlig hilsen

 

 

[1]cid:image003.png@01D20F59.A3CF1810 Ingrid Marie Mikelsen

Underdirektør/Deputy
Director

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for lønn,
tariff og
særavtalespørsmål -
Section for Pay,
Allowances and
Benefits

Office: +47 23 95 15
59

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

 

From: Mikelsen, Ingrid Marie
Sent: onsdag 20. juni 2018 08:54
To: '[Innsyns-e-postadresse #1021]'
<[6][Innsyns-e-postadresse #1021]>
Subject: RE: Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i
Utenriksdepartementet

 

Hei,

Viser til din innsynsbegjæring under.

Denne er til vurdering hos oss og du vil få svar så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

 

 

[7]cid:image003.png@01D20F59.A3CF1810 Ingrid Marie Mikelsen

Underdirektør/Deputy
Director

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for lønn,
tariff og
særavtalespørsmål -
Section for Pay,
Allowances and
Benefits

Office: +47 23 95 15
59

[8]www - [9]Facebook
- [10]Twitter -
[11]Instagram

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

From: Marte Nilsen <[12][Innsyns-e-postadresse #1021]>

Sent: lørdag 16. juni 2018 11:43

To: Post UD

Subject: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Utenriksdepartementet

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener
over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet
ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[13][Innsyns-e-postadresse #1021]

Er [14][Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Utenriksdepartementet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[15]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[16]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1021]
8. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
9. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
10. https://twitter.com/NorwayMFA
11. https://www.instagram.com/utenriksdept/
12. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1021]
13. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1021]
14. mailto:[Utenriksdepartementet henvendelses-e-postadresse]
15. https://www.mimesbronn.no/change_request...
16. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål,

Javel.

Jeg synes dere bør være åpne om lønningene deres jeg, slik at ikke folk tror eliten er blitt korrupt og grådig i Norge.

I mellomtiden krever jeg følgende:

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i ledende stillinger i UD sortert fra høyeste lønn og nedover.

Dette kan dere uansett ikke unnta, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål, Utenriksdepartementet

Hei Marte Nilsen,

Viser til din epost under.

Det vil ta noe tid å hente ut oversikten som du begjærte innsyn i ved e-posten av 26.6.18. Så snart dette er klart, vil vi komme tilbake med svar på begjæringen.

Som tidligere nevnt avventer vi svar fra Datatilsynet på henvendelsen fra Statsministerens kontor før din første innsynsbegjæring behandles.

Vennlig hilsen

Ingrid Marie Mikelsen
Underdirektør/Deputy Director
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål - Section for Pay, Allowances and Benefits
Office: +47 23 95 15 59
www - Facebook - Twitter - Instagram

vis sitert seksjon

Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Hei igjen, Marte Nilsen,

Her er informasjonen som det ble bedt om innsyn i, jf. eposten under.

Med vennlig hilsen

Ingrid Marie Mikelsen
Underdirektør/Deputy Director
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål - Section for Pay, Allowances and Benefits
Office: +47 23 95 15 59
www - Facebook - Twitter - Instagram

vis sitert seksjon

Kjære Seksjon for lønn, tariff og særavtalespørsmål,

Mange takk.

Ønske dere en god sommer.

Jeg synes UD bør begynne å respektere Arkivloven litt mer. Skjønner ikke at det skal være noen stor trussel å bare gjøre det.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utenriksdepartementet».

Dere har gitt innsyn, men gitt dette som PDF-format, dessuten er sidene snudd på skrå i kopimaskinen og vanskelige å lese.

Jeg krever derfor å få tilsvarende oppstilling i Excel-format, med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få utlevert slik informasjon i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Sivilombudsmannens uttalelse om rett til oppstilling i Excel-format kan finnes på denne lenken:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Utenriksdepartementet».

Mimes Brønn lar ikke søkemotorer som Google indeksere selve innholdet i dokumenter, kun de omkringliggende epostutvekslinger.

Det er åpenbart at dere har forsøkt å snu sidene i kopimaskinen (eller endog med bevisst digital manipulasjon) som et helt unødvndig «siste triks» for å gjøre dette vanskelig tilgjengelig for folk, i strid med gjenbruksdirektivet.

Jeg er ekspert på etterbehandling av PDF-filer og har omfattende erfaring med programvare fra ABBYY og Tesseract, og har tilgang til programvare som kan snu disse dokumentene riktig vei og gjøre dem fulltekstsøkbare.

Dersom dere ikke utleverer oversikten i Excel-format, vil jeg av hensyn til den alminnelige borgers rett til gjenbruk av offentlige saksdokumener måtte benytte denne programvaren på dokumentene for så å legge hele oversikten ut på en blogg, rett i blogginnlegget.

Opplysningene blir da fulltekstsøkbare på Google og andre søkemotorer.

Dette medfører imidlertid mye arbeide for meg, så jeg hadde foretrukket om dere behandlet mitt krav om at dere utleverer oppstillingen i Excel-format på en betimelig og korrekt måte i henhold til Sivilombudsmannens føringer.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen