Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Kan dere hjelpe meg med en liste over alle stjålne skilter?

Med vennlig hilsen,

Jeg som vil vite alle stjålne skilter

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens vegvesen - Vegdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Liste over stjålne skilt».

Jeg har fortsatt ikke fått svar etter over én måneds ventetid.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/liste_...

Med vennlig hilsen,

Innsynsanmodning

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens vegvesen - Vegdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Liste over stjålne skilt».

Jeg kan fortsatt ikke se å ha mottatt noe svar på min opprinnelige henvendelse, og ei heller på min klage. Dersom jeg ikke hører fra dere snarest, er jeg nødt til å ta saken opp med departementet, alternativt med Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/liste_...

Med vennlig hilsen,

Innsynsanmodning

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Hilde Austlid la igjen en merknad ()

Det ser ut som svaret på dette spørsmålet har havnet her i stedet: https://www.mimesbronn.no/request/hvorda... - se "Skann 20151001 144702.pdf"

Sharp mfp, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

På bakgrunn av tipset fra Hilde Austlid har jeg nå flyttet det feilsendte svaret hit.