Krav om innsyn i Oslo kommune sine servitutter

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, plan- og bygningsetaten, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten,

Jeg ber om innsyn i følgende:

- Hvor mange tinglyste servitutter Oslo kommune har innenfor ring 2 som sikrer allmennhetens frie ferdsel gjennom eiendommen (Typisk tilknyttet grøntområde mv)

- Hvor mange av disse servitutter som i de siste 20 år (Kan begrenses til 10 år) har vært forsøkt enten avskipet/omskipet av den private part,

- Hvilke grunner som er anført for omskipning/avskipning,

- Hvilke av disse saker som har ført frem og hvilke saker som ikke har ført frem,

- Hvilke retningslinjer som kommunen har på forvaltning av servitutter

Med vennlig hilsen,

Kristian Rustad

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, plan- og bygningsetaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Krav om innsyn i Oslo kommune sine servitutter».

Henvendelsen er nå så forsinket at jeg betrakter det som et vedtak om avslått innsyn og klager på avslaget

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/krav_o...

Med vennlig hilsen,

Mikael Hansen

Sent request to Oslo kommune, plan- og bygningsetaten again, using a new contact address.

Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    innsyn etter Offentleglova Krav om innsyn i Oslo kommune sine servitutter.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Oslo kommune, plan- og bygningsetaten henvendelses-e-postadresse]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=pbe.oslo.komune.no type=AAAA: Host found but no data record
of requested type