Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Bergen kommune,
Med hjemmel i offentligloven ber jeg om innsyn i korrespondansen om Munkebotn mellom følgende organer
Byrådsavdeling for byutvikling / VA-etaten (som er ulike organ etter offentligloven)
Kommunen og de relevante konsulentene - i medieomtale er Norconsult / Multiconsult / Sweco nevnt.
Bergen kommune og entreprenør Donar AS
Entreprenør og konsulentfirmaene nevnt over.

Bergen kommune oppfordres til å publisere korrespondansen på sin nettside og svare med lenke hit.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Lervik, Ågot, Bergen kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sørstrøm Marit
Sendt: mandag 3. september 2018 10:31
Til: Postmottak Vann- og avløpsetaten <[epostadresse]>
Kopi: Sekse, Magnar <[epostadresse]>; Børslid, Morten <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Korrespondanse konsulent / entreprenør Munkebotn

Legger til grunn at VA-etaten besvarer denne.

Mvh

Marit W. Sørstrøm
Seksjonssjef
Byrådsavdeling for byutvikling

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak byr. byutvikling
Sendt: 31. august 2018 10:26
Til: Sørstrøm Marit
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Hei,

Pga størrelse kan ikke filene sendes til oppgitt epostadresse. Ber om å få tilsendt gyldig epostadresse å sende til.

Med vennlig hilsen

Postmottak arkiv
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten
T 55 56 62 22
[epostadresse]

Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andrine Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1353]]
Sendt: 30. august 2018 23:13
Til: Hovedpostmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn

Kjære Bergen kommune,
Med hjemmel i offentligloven ber jeg om innsyn i korrespondansen om Munkebotn mellom følgende organer Byrådsavdeling for byutvikling / VA-etaten (som er ulike organ etter offentligloven) Kommunen og de relevante konsulentene - i medieomtale er Norconsult / Multiconsult / Sweco nevnt.
Bergen kommune og entreprenør Donar AS
Entreprenør og konsulentfirmaene nevnt over.

Bergen kommune oppfordres til å publisere korrespondansen på sin nettside og svare med lenke hit.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1353]

Er [Bergen kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bergen kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Lervik, Ågot
Bergen kommune kan sende dokumentene til [email address].
[andrine (dot) paulsen (at) tuta (dot) io]

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Andrine Paulsen la igjen en merknad ()

Filene er mottatt og kan lastes ned her frem til 18.9.
https://n2.fileflow.com/fileflow2/downlo...

Filene vil bli gjort permanent tilgjengelige i henvendelsen.

Kjære Lervik, Ågot
Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen.
https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2v...

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen