Korrespondanse om asylmottak på Landås

Bergen kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Bergen kommune,

Jeg ber om innsyn i korrespondanse mellom Bergen kommune og norsk folkehjelp om asylmottak på Landås.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Corneliussen, Tor, Bergen kommune

Hei,

 

Viser til innsynshenvendelse vedr. korrespondanse om akutt asylmottak på
Landås. Beslutningen om at Bergen kommune skal tilby lokaler til et akutt
flyktningmottak i den tidligere Lærerhøyskolen er tatt politisk. Vi som
forvalter bygget har så langt ingen skriftlig korrespondanse med
driftsoperatør Norsk folkehjelp. Vi har gjennomført befaringer til bygget
sammen med driftsoperatøren, og har dialog foreløpig gjennom møter med
dem.

 

Mvh Tor Corneliussen

kommunaldirektør for eiendom

Bergen kommune