Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Stavanger kommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Ettter Offl. §9 ønsker jeg sammenstilling av alle kontrollsanksjoner gitt av Stavanger Parkering i 2018 og 2019.

Sender henvendelsen til Stavanger kommune da dere står for postjournal for Stavanger Parkeringselskap KF.

Ønsker følgende felt:
- Saksnummer
- Levering
- Beløp
- Betjent
- Fra
- Til
- Bilde tatt
- Kjøretøy - Regnr
- Kjøretøy - Type
- Kjøretøy - Fabrikkmerke
- Kjøretøy - Nasjonskode
- Årsakskoder
- Sted
- Betalingsfrist (ønsker altså ikke KID, kontonr, osv)

Dataene kan leveres i f.eks. JSON, SQL, CSV eller lignende.

Minner om at innsyn skal gis uten ugrunnet opphold. Forventer svar innen 3 virkedager.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019».

Dere har ikke besvart denne på en uke. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold og senest etter 5 virkedager.

Vennligst sendt min klage videre til klageinstans dersom dere ikke tar den til følge.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kontro...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Vennligst oversend min klage til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kontro...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.