Kontrakt - Rammeavtale norske advokattjenester Simonsen Vogt Wiig AS (SVW)

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Utenriksdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg ønsker innsyn i alle dokumenter på saken '2015/3185 - Kontrakt - Rammeavtale norske advokattjenester Simonsen Vogt Wiig AS (SVW)'.

Med vennlig hilsen,

Jan

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Komplett og forhåpentligvis oppdatert liste over dokumenter kan finnes via Offentlig Elektronisk Postjournal,
https://oep.no/search/result.html?period... .

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Vedlagt saksdokumentet. Enkelte
opplysninger i vedleggene er unntatt offentlighet iht offentleglova § 13,
jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Vedlagt saksdokumentet. En opplysning i det
ene vedlegget er unntatt offentlighet iht offentleglova § 13, jf
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Vedlagt saksdokumentet. En opplysning i det
ene vedlegget er unntatt offentlighet iht offentleglova § 13, jf
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

4 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

4 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Seksjon for anskaffelser, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til deres bestilling. Innsyn innvilges. Vedlagt saksdokumentet.

 

Med vennlig hilsen

Petter Engebretsen

_______________________

Seniorrådgiver

Seksjon for anskaffelser

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo

Tlf: (+ 47) 23 95 03 14/953 30 765

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 22 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[epostadresse]

 

 

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 21 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 23 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 17 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 14 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 11 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 5 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 4 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument nr 3 i saken.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

Det vises til din innsynsbegjæring av 30. mars vedrørende dokumentene i
sak 15/3185 knyttet til Rammeavtale norske advokattjenester Simonsen Vogt
Wiig AS (SVW).

 

Dette svaret gjelder dokumentene 15, 16 og 18 i saken.

 

Begjæringen om innsyn i dokumentene 15 og 18 er avslått med hjemmel i lov
19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 14. 1. ledd.

 

Begjæringen om innsyn i dokument 16 er avslått med hjemmel i offentleglova
§ 15, 1. ledd.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen tre uker fra
mottak, jf. offentleglova § 31 andre ledd. Avslag på begjæring om innsyn
kan påklages etter offentleglova § 32 første ledd.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[epostadresse]

 

Rønningen, Elin, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Det vises til din innsynsbegjæring av 30. mars.

 

Vedlagt følger dokument 20 i saken. Vedlegget er delvis sladdet i henhold
til offentleglova § 13, 1. ledd, jfr fvl § 13.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen tre uker fra
mottak, jf. offentleglova § 31 andre ledd. Avslag på begjæring om innsyn
kan påklages etter offentleglova § 32 første ledd.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

 

Mvh Elin Rønningen

 

Utenriksdepartementet / Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Sentral kontrollenhet / Foreign Service Control Unit

Tel: 47 23 95 09 16 / 47 915 63 730

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Ornum, Anne, Utenriksdepartementet

2 Attachments

 

Viser til innsynsbegjæring av 30 mars, mottatt her 1. april.

 

Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoveddokument og
ett vedlegg.

 

Kopi av dokumentene oversendes vedlagt.

 

Vennlig hilsen

 

 

Anne Ornum

Seniorrådgiver Økonomiseksjonen

Statsregnskapsenheten

Tlf: + 47 23 95 02 29

[1][epostadresse]

 

Utenriksdepartementet

Postboks 8114  Dep

0032 Oslo

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Rossebø, Solveig, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Jeg viser til din innsynsbegjæring av 1. april. Utlevering av dokumentet
er dessverre avslått under henvisning til Offentlighetsloven § 14, 1.
ledd.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert, men vi er kommet til at behovet for
unntak veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn.

 

Jeg gjør oppmerksom på at det ved avslag kan kreves grunngiving av
avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag
på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd.
Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker
fra mottak av avslaget.

 

 

Vennlig hilsen

 

Solveig Rossebø

Fagdirektør

Seksjon for juridiske, økonomiske og forvaltningsspørsmål

Utenriksdepartementet
Pb. 8114 Dep, 0032 OSLO
Tel: +47 23951221 | Mobil: +47 99163226
E-post: [1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Solveig Rossebø,

Vi kan ikke se å ha fått noe om dokument nr 19 i saken. Det er ikke klart om vi har fått både dokument 12 og dokument 13 heller.

Kan du sjekke dette?

Med vennlig hilsen,

Jan

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.