Konsesjonskrav gjeldsportaler

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Innsynsbegjæring gjelder alle dokumenter til Gjeldsregisteret AS (som Evry Norge står bak) og Norsk Gjeldsinformasjon AS (som Finans Norge står bak).

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-1 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - Krav om politiattest - Kommentarer

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Ministry of Children, Equality and Social Inclusion request email]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-25 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - kravet om politiattest - Tilbakemelding

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-26 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Gjeldsinformasjonsloven - Kravet om politiattest - Oppdatering av nettsider - Tilbakemelding

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/5036-22 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Oversendelse av firma- og politiattester

Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Oversendelse av firma- og politiattester

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Johan E. Nygaard
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Kolbjørn Haarr
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn gitt: 2018 02 Gjeldsregisteret AS - Firmaattest

Innsyn avslått: 2018 02 Politiattest Anette Ottar
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/5036-32 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Daglig leder i Gjeldsregisteret AS - Informasjon

Deres begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Vedr

Innsyn gitt: 2018 CV-Egil Årrestad

Innsyn avslått: 2018 Politiattest-Egil Årrestad
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-43 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 43 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-42 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 42 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

7 Attachments

Sak: 17/5036-3 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak

Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: VS Søknad om tillatelse til å drive gjeldsinformasjonsforetak

Innsyn gitt: Vedlegg 4 q3-2017-reporting

Delvis innsyn: Vedlegg 5 - Tjenestebeskrivelse gjeldsinformasjon fra finansforetak
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 6 - Gjeldsinformasjonsforetak - Vedtekter per stiftelse
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Delvis innsyn: Søknad om tillatelse fra EVRY - Gjeldsinformasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Vedlegg 1 - EVRY-forretningsetiske-retningslinjer-code-of-conduct

Innsyn gitt: Vedlegg 2 - EVRY-forretningsetiske-leverandorvilkar

Innsyn gitt: Vedlegg 3 - EVRY_2016_annrapp

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/5036-29 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Utfyllende svar

Deres begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Norsk Gjeldsinformasjon - utfyllende svar

Innsyn avslått: Utfyllende svar til BLD om konsesjonssøknaden_ endelig, 20180502
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Kantega, den enkle bistandsavtalen, 20180216

Innsyn gitt: API - Debt information from financial institutions v1p0

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-35 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Anmodning om presisering

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 35 i sak 17/5036. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Furuknap Brita Gjerløw, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 Attachments

 

Viser til innsynsbegjæring datert 27.06.2018 om innsyn i alle dokumenter
vedrørende Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Da innsynskravet er noe omfattende, vil orientere om at det vil ta noe tid
å behandle dette. Du vil motta dokumenter etter hvert som disse behandles.

 

 

 

 

 

 
Barne- og

likestillingsdepartementet
 
Brita Gjerløw  Furuknap
seniorkonsulent

 

Telefon 22 24 24 96|Mobil: 97600273

[epostadresse]
  [1]www.regjeringa.no/bld | [2]BLD på Facebook | [3]BLD på
Twitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringa.no/bld
2. https://www.facebook.com/barnedep/
3. https://twitter.com/bldep

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-28 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger

Deres begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

7 Attachments

Sak: 17/5036-8 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Norsk Gjeldsinformasjon AS

Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: Konsesjonssøknad - Norsk Gjeldsinformasjon AS - Fortrolig
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Konsesjonssøknad, Norsk Gjeldsinformasjon, signert, 20171222
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Vedlegg 1 Firmaattest, Norsk Gjeldsinformasjon AS, 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 2 Samordnet registermelding (nytt styremedlem), 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 3 Vedtekter for Norsk Gjeldsinformasjon AS

Innsyn gitt: Vedlegg 4 Stiftelsedokument for Norsk Gjeldsinformasjon AS

Innsyn gitt: Vedlegg 5 Firmaattest for Finans Norge Servicekontor, 20171222

Innsyn gitt: Vedlegg 6 Vedtekter for Finans Norge Servicekontor

Innsyn gitt: Vedlegg 7 Årsregnskap 2016 Finans Norge Servicekontor

Innsyn avslått: Vedlegg 8 Styrets instruks, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 9 CV Evy Ann Hagen
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 10 Politiattest, Evy Ann Hagen, 20171214
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 11 CV Jan Digranes, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 12 Politiattest, Jan Digranes, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 13 CV Erik Johansen, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 14 Politiattest, Erik Johansen, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 15 CV Eivind Gjemdal, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 16 Politiattest, Eivind Gjemdal, 20171218
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 17 Daglig leders instruks, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 18 CV Svein Ove Karstensen, 20171211
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Vedlegg 19 Politiattest, Svein Ove Karstensen, 20171212
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Innsyn avslått: Vedlegg 20 Instruks for complianceansvarlig, 20171220
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 21 Løsningsskisser
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 22 Funksjonell kravspesifikasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 23 Styrets policy for risikostyring og internkontroll
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 24 Mal for risikovurderinger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 25 Mal for internkontroll oppfølging
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 26 Mal for risikorapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 27 Mal for compliancerapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 28 Overordnede retningslinjer for personvern
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 29 Mal for risikovurdering på personvernområdet
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 30 DPIA (Dato Protection Impact Assessment)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 31 Mal for risikomatrise for personvern
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 32 Avviksskjema
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 33 Rutine for å verifisere av kunder har hjemmel for å gjøre oppslag i portalen
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 34 Taushetserklæring
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 35 IKT strategi
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 36 IKT-retningslinjer
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 37 Mal for vurdering av systemkritikalitet
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 38 MAL for IKT risikoanalyse
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 39 MAL for intern avviks- og hendelsesrapportering
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg til konsesjonssøknad, Norsk Gjeldsinformasjon AS, 20171222
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-27 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Anmodning om utfyllende opplysninger

Deres begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak, spørsmål om utfyllende opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

5 Attachments

Sak: 17/5036-31 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - Besvarelse

Deres begjæring om innsyn i dokument 31 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: Søknad om konsesjon gjeldsregister - Svar til spørsmål fra BLD
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Delvis innsyn: RE 175036 Søknad om konsesjon til å drive gjeldsinformasjonsforetak - anmodning om ytterligere opplysninger
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 1 - eksempel på risikorapport
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 2 - Informasjon
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Anette.OttarProfile

Innsyn gitt: Johan E.NygaardProfile

Innsyn gitt: KolbjørnHaarrProfile

Innsyn gitt: API - Debt information from financial institutions v1p0

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 1 Tjenesteutvikling - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 2 Tjenesteproduksjon og forvaltning - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret Bilag 3 Administrative fellestjenester - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Avtale EVRY og Gjeldsregisteret - utkast
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Gjeldsinformasjon - Definisjoner - v1.0
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-37 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Redegjørelse og informasjon

Deres begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: SV Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-38 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven - Redegjørelse til mottatt henvendelse

Deres begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Delvis innsyn: SV Konsesjonssøknad - Finansforetaksloven
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/5036-41 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak

Deres begjæring om innsyn i dokument 41 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2.

Innsyn avslått: FW Gjeldsregisteret - HASTER [SCHJODT-Matters
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn gitt: Inceptum 1067 AS - Aksjeeierbok - 30. januar 2018

Innsyn avslått: Inceptum 1067 AS - SPA - 30. januar 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 Attachments

Sak: 17/5036-44 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak
Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Vedtekter og andre dokumenter

Deres begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 17/5036 innvilges kun delvis, med begrunnelse i offentleglova .

Innsyn gitt: Norsk Gjeldsinformasjon - vedtekter & styre

Innsyn gitt: BLD, nytt styre og vedtekter, 20180627

Innsyn gitt: Vedtekter 3.0 NoGi etter ekstraordinær gen fors 20180608

Innsyn avslått: CV-er, Norsk Gjeldsinformasjon, 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Innsyn avslått: Politiattester, Norsk Gjeldsinformasjon, 2018
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. politiregisterloven § 47

Meroffentlighet er vurdert.

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Barne- og likestillingsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen
Barne- og likestillingsdepartementet
Arkivet

Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

http: www.regjeringen.no
e-post: [Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet henvendelses-e-postadresse]