Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Jeg har noen spørsmål jeg sitter igjen med i forbindelse med Fernanda Nissen skole som åpner høsten 2016. På første foreldremøte ble det opplyst om at alle elevene skal få et personlig nettbrett. I den forbindelse lurer jeg på endel rundt bruksvilkår (lisenser) når det gjelder nettbrettene og programvaren som skal brukes på dem.

* Hvilke bruksvilkår vil gjelde for bruk av nettbrett og programvare (app-er) på nettbrett?

* Hvem vil akseptere vilkårene, og hvem vil vilkårene gjelde for?

* Hvilke juridiske og personvernmessige konsekvenser vil bruken av slike nettbrett ha for elever og foresatte?

* Hvordan vil skolen sikre at privat informasjon, f.eks. om hvor nettbrett og bruker befinner seg, ikke forlater hjem og skole?

* Vil skolen sikre at programvaren på nettbrettet følger Datatilsynets sjekkliste for innebygget personvern[3]?

Bakgrunnen for mine spørsmål er blant annet undersøkelser gjort av Datatilsynet[1] og Forbrukerrådet[2] som viser at bruk av nettbrett og programvaren på dem utgjør betydelige inngrep i privatsfæren der en må godta utlevering og behandling av personopplysninger for å bruke nettbrett.

Jeg er også kjent med at endel programvare krever at brukeren sier fra seg retten til å f.eks. reversutvikle programvare, filformater og protokoller, hvilket kan gi juridiske utfordringer for karrierevalg i fremtiden.

Hvis noen av disse spørsmålene har vært vurdert allerede ber jeg om innsyn i dokumenter der vurderingene er gjort. Jeg har sjekket skolens nettside[4] uten å finne svar på noen av spørsmålene der.

Da dette er problemstillinger som ikke bare gjelder Fernanda Nissen skole, sender jeg spørsmålene til Utdanningsetaten. Hvis dette var et dårlig valg ber jeg om at dere sender spørsmålene videre til det dere mener er en bedre instans til å svare på konsekvensene, i tråd med forvaltningslovens anbefalinger.

[1] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Ap...

[2] http://www.forbrukerradet.no/pressemeldi...

[3] https://www.datatilsynet.no/Teknologi/In...

[4] https://fernandanissen.osloskolen.no/

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Viser til min henvendelse dater 2016-02-16 om konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen, og lurer på om dere kan fortelle hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått hos dere?

Jeg ba i henvendelsen om innsyn i dokumenter der vurdering av konsekvenser er gjort, men har ikke mottatt svar på denne innsynsforespørselen så langt. Det hadde vært veldig fint med tilbakemelding på om slike dokumenter eksisterer, og eventuelt saksnummer disse er tildelt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Hei!

Direktør for vår IKT-avdeling har bedt Fernanda Nissen skole svare på henvendelsen din, så du må kontakte skolen.

Med vennlig hilsen
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Dir. tlf.: 23051013
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #72]]
Sendt: 1. mars 2016 22:03
Til: Postmottak Utdanningsadm
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Viser til min henvendelse dater 2016-02-16 om konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen, og lurer på om dere kan fortelle hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått hos dere?

Jeg ba i henvendelsen om innsyn i dokumenter der vurdering av konsekvenser er gjort, men har ikke mottatt svar på denne innsynsforespørselen så langt. Det hadde vært veldig fint med tilbakemelding på om slike dokumenter eksisterer, og eventuelt saksnummer disse er tildelt.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #72]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

P. Reinholdtsen

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

[Utdanningsetaten i Oslo kommune]
> Direktør for vår IKT-avdeling har bedt Fernanda Nissen
> skole svare på henvendelsen din, så du må kontakte
> skolen.

Takk for beskjed. Jeg gleder meg til å høre hva de har å fortelle.

Men betyr det at Utdanningsetaten velger å sende spørmålene videre til en enkeltskole at utdanningsetaten ikke vurderte juridiske og personvernmessige konsekvenser for foreldre og barn ved bruk av nettbrett som læremateriell på skolen da de i følge Atea[1] ga bort nettbrett til Nedre bekkelaget skole?

I artikkelen på Ateas nettsted forteller rektor Bente Thuen Alfheim at skolen har vært med i et pilotprosjekt om bruk av nettbrett i skolen og skolen i den forbindelse fikk 90 nettbrett fra Utdanningsetaten. Det fortelles videre at elevene har personlige nettbrett de kan ta med seg hjem hvis de ønsker det. Jeg finner bruken av nettbrett på Bekkelaget skole også omtalt på NRK Super[2].

Hvilken vurdering gjorde Utdanningsetaten da nettbrettene ble gitt bort til Nedre bekkelaget skole?

Hvilke andre skoler i Oslo kjenner Utdanningsetaten til som bruker nettbrett som undervisningsmateriell?

[1] http://www.atea.no/hovedmeny/Referanser/...
[2] http://nrksuper.no/super/supernytt/2013/...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din melding er videresendt til IKT-direktør Bjørn Marthinsen for besvarelse.

Med vennlig hilsen
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Dir. tlf.: 23051013
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #72]]
Sendt: 4. mars 2016 14:18
Til: Postmottak Utdanningsadm
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som l

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

[Utdanningsetaten i Oslo kommune]

vis sitert seksjon

Takk for beskjed. Jeg gleder meg til å høre hva de har å fortelle.

Men betyr det at Utdanningsetaten velger å sende spørmålene videre til en enkeltskole at utdanningsetaten ikke vurderte juridiske og personvernmessige konsekvenser for foreldre og barn ved bruk av nettbrett som læremateriell på skolen da de i følge Atea[1] ga bort nettbrett til Nedre bekkelaget skole?

I artikkelen på Ateas nettsted forteller rektor Bente Thuen Alfheim at skolen har vært med i et pilotprosjekt om bruk av nettbrett i skolen og skolen i den forbindelse fikk 90 nettbrett fra Utdanningsetaten. Det fortelles videre at elevene har personlige nettbrett de kan ta med seg hjem hvis de ønsker det. Jeg finner bruken av nettbrett på Bekkelaget skole også omtalt på NRK Super[2].

Hvilken vurdering gjorde Utdanningsetaten da nettbrettene ble gitt bort til Nedre bekkelaget skole?

Hvilke andre skoler i Oslo kjenner Utdanningsetaten til som bruker nettbrett som undervisningsmateriell?

[1] http://www.atea.no/hovedmeny/Referanser/...
[2] http://nrksuper.no/super/supernytt/2013/...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon

Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Til P. Reinholdsen
Dokumentet 16/02641-2 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -
Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen er utsendt
av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Til P. Reinholdtsen
Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova -
Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen -
oppfølgingsspørsmål er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget
for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.