Konkurskarantener

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Ber om innsyn i sak 2018/805.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Brønnøysundregistrene

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

7 Attachments

Hei

 

Viser til ditt innsynskrav i Saksnr: 2018/805.

 

Vedlagt følger kopi av dokumenter.

 

 

Med hilsen

Brønnøysundregistrene

avdeling virksomhetsstøtte

[1]brreg.no   •   [2]altinn.no                                                          

 

[3]id:image001.gif@01D2DA12.AF1EBF20

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1004]>
Sendt: onsdag 13. juni 2018 08:20
Til: Firmapost <[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Konkurskarantener

 

Kjære Brønnøysundregistrene,

 

Ber om innsyn i sak 2018/805.

 

Med vennlig hilsen,

 

Mona Olsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1004]

 

Er  [5][Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Brønnøysundregistrene? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.brreg.no/
2. http://www.altinn.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1004]
5. mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Firmapost,

Takk. Har jeg da fått listene Dagbladet fikk?

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Brønnøysundregistrene

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

1 Attachment

Hei

Dokumentets vedlegg i Saksnr: 2018/805 er et listeprodukt som er
gebyrbelagt jf. forskrift om gebyr til brønnøysundregistrene § 7, annet
ledd. Produktet kan bestilles ved å sende en e-post til
[1][Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]

 

 

Med hilsen

Brønnøysundregistrene

avdeling virksomhetsstøtte

[2]brreg.no   •   [3]altinn.no                                                          

 

[4]id:image001.gif@01D2DA12.AF1EBF20

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1004]>
Sendt: fredag 15. juni 2018 19:21
Til: Firmapost <[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Konkurskarantener

 

Kjære Firmapost,

 

Takk. Har jeg da fått listene Dagbladet fikk?

 

Med vennlig hilsen,

 

Mona Olsen

 

vis sitert seksjon