kommunens boligprosjekt i Konows gate 68,74,76 og 78.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Aanerud Andreas Martin

Kjære Oslo kommune, plan- og bygningsetaten,

Jeg ønsker innsyn sak nr 201801313 hos dere,
og spesifikt dokumentene som ble oversendt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Jeg ber også om innsyn i eventuelle andre dokumenter (inkludert utkast) vedrørende kommunens boligprosjekt i Konows gate 68,74,76 og 78.

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

PBE Postmottak, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Takk for din henvendelse

 

Dokumenter og korrespondanse som sendes til Plan- og bygningsetaten, blir
normalt registrert og publisert på [1]http://www.saksinnsyn.oslo.no

På saksinnsyn kan du også sende inn post og abonnere på saken.

 

Skal du sende oss mer enn 40 MB, bruk [2]https://pbe-oslo.filemail.com

 

Hvis din henvendelse fører til opprettelse av en ny sak, får du
informasjon om saksnummer på e-post.

 

Vennligst ikke besvar denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune

References

Visible links
1. http://www.saksinnsyn.oslo.no/
2. https://pbe-oslo.filemail.com/

PBE Kundesenteret, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Hei!

Alle journalførte dokumenter i denne saken ligger tilgjengelig på nettsiden vår, via Saksinnsyn: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksin.... Eventuelle innsynsbegjæringer behandles for dokumenter som er unntatt fra offentlighet. Disse skal behandles av saksbehandleren som er ansvarlig for saken.

Med vennlig hilsen

Linn Krokvik Birkelid
førstekonsulent
Kundesenteret
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

Telefon: 48 08 39 61
Sentralbord: 02 180
Følg etaten i sosiale medier:
Facebook: http://www.facebook.com/planogbygningset...
Twitter: http://www.twitter.com/planogbygning
www.pbe.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

vis sitert seksjon

Aanerud Andreas Martin

Kjære PBE Kundesenteret,

Takk for informasjon, og dokumentene.

Jeg har et spørsmål.
Dokumenter som er unntatt fra offentlighet, kommer de dokumentene tydelig frem
i deres online portal, eller er de dokumentene skjult også fra nettstedet ?

Hvis tilfellet skjult,
hvordan vet jeg, tittelen, eller ingress på de aktuelle dokumentene ?

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

PBE Kundesenteret, Oslo kommune, plan- og bygningsetaten

Hei

Alle dokumenter som er "unntatt offentlighet" er markert med et rød "UO" og anmerkning med paragrafer.

Med vennlig hilsen

Heike Knoll
Førstekonsulent
Kundesenteret
Plan- og bygningsetaten
Oslo Kommune

Telefon: 46815114
Sentralbord: 21802180

vis sitert seksjon