Kommunens boligprosjekt i Konows gate 68,74,76 og 78

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Aanerud Andreas Martin

Kjære Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten,

Det fremgår av deres journal at det har eksistert flere dokumenter tilhørende sakene:

Journal ID 17/2542, og 18/253
Jeg ber om innsyn i de dokumentene.

Jeg ber også om innsyn i eventuelle andre dokumenter (inkludert utkast) til vedrørende kommunens boligprosjekt i Konows gate 68,74,76 og 78.

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

Postmottak EBY, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

Din henvendelse er mottatt av Eiendoms- og byfornyelsesetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette avdeling for saksbehandling.
Saksbehandlingstiden kan variere fra sak til sak, men du vil få svar så
snart saksbehandlingen er ferdig. Hvis henvendelsen ikke krever
saksbehandling og journalføring, vil den bli besvart på e-post i løpet av
kort tid.

 

Etaten sender nå de fleste brev til digitale postkasser i Altinn, Digipost
eller eBoks og til «Minside» i Oslo kommune. Brev til virksomheter sendes
kun digitalt. Se  informasjon om «Digital post» på Oslo kommunes nettside
her
[1]https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...

 

 

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg blir lagret.

Med vennlig hilsen
 
Postmottak
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oslo kommune
 
Postadresse:
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO

Sentralbord: 21 80 21 80
 
[2]www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no
 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...
2. file:///tmp/www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no

Hernan Bedregal Vasquez, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

3 Attachments

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes
elektronisk, uten underskrift, og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. For å lese dokumentet
forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert.
Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Etaten sender nå de fleste brev til din digitale postkasse i Altinn,
Digipost eller eBoks og til «Minside» i Oslo kommune. Brev til
virksomheter sendes nå kun digitalt. Se  informasjon om «Digital post» på
Oslo kommunes nettside her
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...

 

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg blir lagret.

 

Med vennlig hilsen

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

E-post: [Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 21 80 21 80

 

ArkivReferanse:#af639dcbef234dc7999ff32d781013942018000384#ACOS.WEBSAK#

Aanerud Andreas Martin

Kjære Hernan Bedregal Vasquez,

Takk for hjelpen ved å finne frem dokumenter.
I listen som ble oversent ønsker jeg innsyn i følgende dokumenteter :

16.10.2017 X Risikomomenter i reguleringsplanarbeid for Konows gate 68-78
19.10.2017 X Infoskriv usikkerhetsmomenter
04.05.2017 X Mulighetsstudie utkast, Notat verdi tomt Konows gate 68 - 78 22.02.17, Notat verdi tomt Konows gate 68 - 78 23.02.17, Notat verdi tomt Konows gate 68 - 78 24.02.17, Verdivurdering Tomtebelastning ulike alternativer 22.02.2017,

08.06.2017 I Utvikling av eiendommene i Konows gate 68-78
30.01.2018 Konows gate-reguleringssak

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

Aanerud Andreas Martin

Kjære Hernan Bedregal Vasquez,
Jeg har ikke fått videre svar om de spesifikke dokumentene.
Hva skjer ?

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

Hernan Bedregal Vasquez, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

Hei
Brevet er sendt til min leder for godkjenning mandag. Hun er på ferie. Du får vårt svar kommende uke.
Mvh
Hernan

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Aanerud Andreas Martin [mailto:[Innsyns-e-postadresse #696]]
Sendt: onsdag 21. februar 2018 18:49
Til: Hernan Bedregal Vasquez
Emne: Re: 18/5518 Innsyn etter Offentleglova - Kommunens boligprosjekt i Konows gate 68,74,76 og 78. Oversendelse av dokumentasjon

Kjære Hernan Bedregal Vasquez,
Jeg har ikke fått videre svar om de spesifikke dokumentene.
Hva skjer ?

Med vennlig hilsen,
Aanerud Andreas Martin

vis sitert seksjon

Hernan Bedregal Vasquez, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

8 Attachments

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes
elektronisk, uten underskrift, og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. For å lese dokumentet
forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert.
Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Etaten sender nå de fleste brev til din digitale postkasse i Altinn,
Digipost eller eBoks og til «Minside» i Oslo kommune. Brev til
virksomheter sendes nå kun digitalt. Se  informasjon om «Digital post» på
Oslo kommunes nettside her
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...

 

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg blir lagret.

 

Med vennlig hilsen

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

E-post: [Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 21 80 21 80

 

ArkivReferanse:#af639dcbef234dc7999ff32d781013942018000384#ACOS.WEBSAK#