Kommunedelplan for Sokndal kommune - Diverse reguleringsplaner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sokndal kommune,

Digitalt innsyn i kommuneplan virker ikke.

Ønsker derfor innsyn i følgende:
- F7 Saurdal
- F12 Solli
- SB5 Barstad
- F8 Kvivåg
- Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad
- Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet
- Reguleringsplan øst for Barstadvannet. Ser ut til å ligge på gnr/bnr 65/4? Viser på kartet, men finner ikke i liste.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Rita Ørsland, Sokndal kommune

6 Attachments

Hei!

Beklageligvis virker ikke det digitale planinnsynet for kommunen. Det
jobbes med å få på plass en ny løsning.  

 

Jeg sender derfor over Kommuneplanens arealdel (kart+bestemmelser) samt
aktuelle reguleringsplaner i i Pdf-format. Plankartet blir noe «rotete»
når du zoomer inn i det så nedenfor har jeg satt inn skjermutklipp av de
etterspurte områdene.

 

De etterspurte reguleringsplanene sendes i egen e-post på grunn av
begrensning i størrelse på vedlegg……

 

 

Håper dette er til hjelp.

 

 

 

 

 

 

Rita Ørsland

Plan- og miljørådgiver

 

TEKNIKK- OG MILJØETAT
[1]Sokndal Kommune
Sentralbord:           +47 51 47 06 00
Direkte innvalg:      +47 51 47 06 30

Mobil:                     +47 40 44 04 60
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
--------------------------------------------------------------
Direkte mail: [2][epostadresse]
[3][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. blocked::http://www.sokndal.kommune.no/ http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. blocked::mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]

Rita Ørsland, Sokndal kommune

4 Attachments

Vedlagt følger :

- Reguleringsplan 2006003 Timredalen Barstad

- Reguleringsplan 2002003 "Foreøyna" Barstadvatnet

 

Når det gjelder reguleringsplan øst for Barstadvannet, kan jeg ikke se at
vi har andre gjeldende reguleringsplaner for Barstadområdet enn de som
følger vedlagt…..

 

 

Rita Ørsland

Plan- og miljørådgiver

 

TEKNIKK- OG MILJØETAT
[1]Sokndal Kommune
Sentralbord:           +47 51 47 06 00
Direkte innvalg:      +47 51 47 06 30

Mobil:                     +47 40 44 04 60
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
--------------------------------------------------------------
Direkte mail: [2][epostadresse]
[3][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. blocked::http://www.sokndal.kommune.no/ http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. blocked::mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]