KMD, Dagbladet og Det kongelige Hoff/Slottet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2016/1375.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-1 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-4 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Anmodning om innsyn i all kommunikasjon mellom ansatte i KMD og Det kongelige hoff og andre ansatte ved Slottet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-5 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Anmodning om innsyn i all kommunikasjon mellom ansatte i KMD og Det kongelige hoff og andre ansatte ved Slottet - Presisering av tidsperiode

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-17 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-20 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innhenting av saksdokumenter i sak om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 20 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-22 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Undersøkelse - Sak om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-23 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsynsbegjæring - Kommunikasjon mellom Slottet og KMD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 23 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 Attachments

Sak: 16/1375-24 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsynsbegjæring - Kommunikasjon mellom Det kongelige hoff og Kommunal- og moderniserignsdepartementet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 24 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-25 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsynsbegjæringer - Kommunikasjon mellom Det kongelige hoff og KMD - Tilleggsspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-26 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsynsbegjæring - Kommunikasjon mellom Det kongelige hoff og KMD - Tilleggsspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-27 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Undersøkelse - Sak om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-29 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål vedrørende brev til KMD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-30 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 30 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-36 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Saksbehandlingstid - Sak om innsyn - Kopi av brev til Dagbladet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 36 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-39 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Avsluttende brev - sak om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 39 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 Attachments

Sak: 16/1375-45 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Vurdering av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners habilitet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 45 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 Attachments

Sak: 16/1375-57 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Mottak av klage på ulovlig direkte anskaffelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 57 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-18 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

21 Attachments

Sak: 16/1375-6 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Anmodning om innsyn i all kommunikasjon mellom ansatte i KMD og Det kongelige hoff og andre ansatte ved Slottet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-2 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Midlertidig svar

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 Attachments

Sak: 16/1375-3 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-19 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål fra Dagbladet om departementets møtevirksomhet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 19 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-21 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innhenting av saksdokumenter i innsynssak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 21 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-31 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 31 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-32 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-33 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 33 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-34 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 34 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-35 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggsspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 35 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-28 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsynsbegjæring - Kommunikasjon mellom Det kongelige hoff og Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-37 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-38 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Brev fra Det kgl. hoff til KMD om budsjettinnspill 2017 - Tilleggspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-40 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på spørsmål om dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 40 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-41 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Innsyn i kommunikasjonen mellom Det kongelige hoff og KMD

Deres begjæring om innsyn i dokument 41 i sak 16/1375 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Meroffentlighet er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-42 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Vurdering av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners habilitet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 42 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-43 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Vedr svar på spørsmål om dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 43 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-44 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-46 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om dokumentinnsyn - purring

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 46 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-47 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på spørsmål om dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 47 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-48 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om dokumentinnsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 48 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 Attachments

Sak: 16/1375-49 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på spørsmål om dokumentinnsyn - Logistikkbygg ved Det kongelige slott

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 49 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-50 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om unntak fra lov om offentlige anskaffelser for Det kongelige hoff

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 50 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-51 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål vedr Lov om offentlige anskaffelser - Anmodning om innsyn i korrespondanse mellom KMD og Det kongelige hoff

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 51 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-52 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på spørsmål om lov om offentlige anskaffelser

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 52 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-53 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål vedr Lov om offentlige anskaffelser

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 53 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-54 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Vedrørende sak om lov om offentlige anskaffelser - Ber om kommentar

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 54 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-55 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål om Det kongelige hoff og anskaffelser

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 55 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-56 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Ang. sak om lov om offentlige anskaffelser - Tilleggsspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 56 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-58 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Spørsmål vedr Lov om offentlige anskaffelser - Tilleggsspørsmål

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 58 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-7 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Anmodning om innsyn i all kommunikasjon mellom ansatte i KMD og Det kongelige hoff og andre ansatte ved Slottet - Spørsmål om dokumenter unntatt offentlighet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-8 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Anmodning om innsyn i all kommunikasjon mellom ansatte i KMD og Det kongelige hoff og andre ansatte ved Slottet - Ber om nærmere begrunnelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-9 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på henvendelse om innsyn i kommunikasjon - Utvidet begrunnelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-10 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på henvendelse om innsyn i kommunikasjon - Utvidet begrunnelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-11 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet til KMDs svar av 200716

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-12 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet til KMDs svar av 200716

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/1375-13 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet til KMDs svar av 280616

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-14 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet til KMDs svar av 270716

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-15 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Oppfølgingsspørsmål fra Dagbladet til KMDs svar av 270716

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 15 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/1375-16 Begjæring om innsyn i all kontakt med Det kongelige Hoff/Slottet
Dokument: Svar på nye spørsmål fra Dagbladet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 16 i sak 16/1375. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD