Klima- og miljøministerens arbeidskontrakt og kalender 2017

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Klima- og miljødepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Klima- og miljøministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak KLD, Klima- og miljødepartementet

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt i Klima- og miljødepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Klima- og miljødepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #407]]
Sendt: 19. august 2017 11.25
Til: Postmottak KLD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Klima- og miljøministerens arbeidskontrakt og kalender 2017

Kjære Klima- og miljødepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Klima- og miljøministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #407]

Er [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Klima- og miljødepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Torvik Marita, Klima- og miljødepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst
ikke svar direkte til avsender. Dersom du har behov for å svare på denne
eposten eller har andre henvendelser til departementet, kan du sende en
epost til [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse].

Torvik Marita, Klima- og miljødepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

Denne eposten er sendt på vegne av Klima- og miljødepartementet. Vennligst
ikke svar direkte til avsender. Dersom du har behov for å svare på denne
eposten eller har andre henvendelser til departementet, kan du sende en
epost til [Klima- og miljødepartementet henvendelses-e-postadresse].