Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Dere har ikke besvart denne på en uke. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold og senest etter 5 virkedager.

Vennligst sendt min klage videre til klageinstans dersom dere ikke tar den til følge.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Vennligst oversend min klage til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)».

Har allerede bedt dere sende denne videre til klageinstans. Er dette utført?

Har ikke fått svar på denne eposten slik at svaret kommer inn i Mimes Brønn. Altså er henvendelsen ikke besvart.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Christian Tønnevold,

2 Attachments

Hei,

Viser til innsynsbegjæring 18/14381-4. Det viser seg at saken gjelder et
annet rettsubjekt enn Stavanger Parkeringsselskap KF, som dermed ikke kan
behandle denne begjæringen.

 

 

Med Vennlig Hilsen,

 

Stavanger Parkeringsselskap KF

 

[1]SP1-FARGE-LITEN

 

[2]logo

 

P Ta miljøhensyn – vurder om du må skrive ut denne e-posten!

 

References

Visible links

Christian Tønnevold,

Hei,
Viser til innsynsbegjæring 19/12325-5. Begjæringen avslås med hjemmel i §26 (5):

"Det kan gjerast unntak frå innsyn for personbilete som er teke inn i eit personregister. Det same gjeld opplysningar som er innhenta ved vedvarande eller regelmessig gjenteken personovervaking.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon"

Med Vennlig Hilsen,

Stavanger Parkeringsselskap KF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1580]>
Sendt: søndag 9. juni 2019 10:05
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1580]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Christian Tønnevold,

Du har besvart '18/14381-4' og '19/12325-5'. Du har feilsendt svaret. Du har IKKE sendt til avsender.

Det er unike epostadresser per henvendelse fra Mimes Brønn. Denne epostadressen gjelder '2018/21782'.

Henvendelsen er sendt til Stavanger kommune. Klager er også sendt de. Vennligst besvar innsynsavdelingen med at de må behandle henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Christian Tønnevold,

Hei,

Stavanger kommune sitt arkivsystem tillater ikke mer enn en epostadresse per person. Vi har derfor sendt dem til "[Innsyns-e-postadresse #1580]". Vi har registrert en annen epostadresse på deg: [epostadresse] . Hvilken epostadresse ønsker du å få svar på?

Med vennlig hilsen
Stavanger Parkeringsselskap KF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1580]>
Sendt: søndag 16. juni 2019 09:32
Til: Christian Tønnevold <[epostadresse]>
Emne: Re: 19/12325-5 - Klage over innsyn etter offentlighetsloven - Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/21782)

Kjære Christian Tønnevold,

Du har besvart '18/14381-4' og '19/12325-5'. Du har feilsendt svaret. Du har IKKE sendt til avsender.

Det er unike epostadresser per henvendelse fra Mimes Brønn. Denne epostadressen gjelder '2018/21782'.

Henvendelsen er sendt til Stavanger kommune. Klager er også sendt de. Vennligst besvar innsynsavdelingen med at de må behandle henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Christian Tønnevold,

Venter svar på denne innsynshenvendelsen til korrekt avsenderadresse. Trykk "Svar" på "Outlook" eller hva enn dere bruker. Hver epostadresse er en individuell "person".

Saken gjelder:
---
Søker innsyn i:
- Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF
---

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Christian Tønnevold,

Venter enda svar på "Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF".

Dere er kraftig i brudd med Offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård