Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Ruter AS

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Ruter AS.

Henvendelsen ble opprinnelig sendt av oss den 6. september 2016 og fikk avslag 13. september 2016. Vi ba 14. september 2016 om en nærmere begrunnelse. På 28. september 2016 fikk vi svar om at ingen nærmere begrunnelse ville bli gitt.

Vi klaget 29. september 2016 på Ruter AS sin håndtering av innsynshenvendelsen. Klagen ble purret på 6. oktober 2016. Vi fikk beskjed 11. oktober 2016 om at klagen var under behandling.

Etter 25 dager har vi ennå ikke mottat svar på klagen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger her: https://www.mimesbronn.no/request/ruterb...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

B. Waldron la igjen en merknad ()

Kopi av korrespondanse med førsteinstansen (Ruter AS) finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/ruterb...

Kopi av inspill sent til klageinstansen (fylkesmannen) 6. november finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/vurder...