Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Datatilsynet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Datatilsynet.

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 23. august 2016 og er klaget på den 2. september 2016 (og igjen den 16. september 2016) uten at dette har førte til behandling av innsynskravet.

Jeg kan ikke se at saken er blitt journalført hos Datatilsynet. Dere finner korrespondansen her: https://www.mimesbronn.no/request/arkivp...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Åste Marie Skullerud