Klage på manglende behandling av innsynskrav hos UDI

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsyn hos UDI. Dette gjelder både manglende behandling av innsynskrav og manglende behandling av klage på innsynskrav.

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 2. august 2015 og er purret på den 25. august 2015, klaget på den 9. august 2016 og purret på klage den 20. august. Den 20. august opplyste jeg også i direkte epost til UDI at jeg ville ta klagen til overordnet organ, uten at dette førte til svar fra UDI.

Saken er journalført som 2015/8199 hos UDI og dere finner korrespondansen her: https://www.mimesbronn.no/request/inform...

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Saken hos UDI kan finnes på OEP vha.
https://www.oep.no/search/result.html?pe...

Waqas Malik, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagt dokumenter

Med hilsen
Justis- og beredskapsdepartementet

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Saken har fått saksnummer 2016/5445 hos justisdepartementet, og burde snart dukke opp hos OEP som https://oep.no/search/result.html?period... .

Utlendingsdirektoratet,

1 Attachment

Til [Innsyns-e-postadresse #177]
Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i
saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje frivillig retur er sendt av
Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][epostadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]