Klage på avslag på innsyn hos Ruseløkka skole

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Oslo og Akershus, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Viser til følgende innsynskrav rettet mot Ruseløkka skole:

https://www.mimesbronn.no/request/ruselo...

Rektor mener hun har aneldning til å slette inn- og utgående korrespondanse og la være å journalføre den. Hun nekter meg innsyn i korrespondansen, og nekter å ta imot eller saksbehandle klage på at jeg ikke får innsyn.

Jeg ber dere ta saken direkte opp med skolen, da jeg mener dette er lovbrudd. Selv om korrespondansen ifølge rektor ikke er innholdsrik, er en viktig del av innsynsretten det å kunne se hvem som snakker sammen og når de snakker sammen – dette sett opp mot formålsparagrafen. Videre er det umulig for offentligheten å vite om forvaltningen faktisk snakker sant når de hevder at det ikke er innhold av betydning i eposter i viktige saker av offentlig interesse som denne, dersom det ikke gis innsyn.

Vi mener epostene skulle vært journalført, og at det skolen gjør ikke er greit.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Viser til brev fra Utdanningsadministrasjonen i Oslo med referanse 17/09753-2 hos dem datert 23.11.

Jeg bestrider at Utdanningsadministrasjonen har adgang til å saksbehandle min klage, da det er Fylkesmannen som alltid tidligere har vært overordnet organ i alle innsynssaker som omhandler skole som jeg har vært involvert i. Jeg ber om at deres vedtak kjennes ugyldig på denne bakgrunn. Videre heter det seg i henhold til offentleglova paragraf 29 at organ skal behandle innsynskrav selvstendig, på bakgrunn av dette ber jeg om at Fylkesmannen ser bort fra Utdanningsadministrasjonens syn i saken.

Slik jeg forstår det er det adgang til å klage på at man ikke får utlevert alt man har krav på etter ordlyden, og det er også relativt alvorlig å slette potensielt arkivverdig korrespondanse. Jeg mener at i en så viktig sak, må det arkiveres hvem som snakker sammen og når de snakker sammen, og det er også umulig å vite om «korrespondansen har så lite innhold» at den «ikke er arkivverdig» uten å faktisk få innsyn i den – det er dessuten også slik at selv korrespondanse med lite, men viktig innhold, som f.eks. møtetidspunkt for parter i en sak, kan være avgjørende å få innsyn i.

Dersom Fylkesmannen ikke irettesetter skolen eller ber dem gjøre en ekstra innsats for å se om det fortsatt finnes dokumenter som ikke er slettet, vil en uheldig eller lovstridig arkivpraksis ved Ruseløkka skole kunne fortsette i fremtiden.

Ber om en bekreftelse på at denne henvendelsen er mottat og en konkret tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus