Kildesortering brochure in English

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, renovasjonsetaten, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Dear City of Oslo, Agency for Waste Management,

May I have your "kildesortering" brochure in English, please.
I may rent my flat to foreigners and would like make sure they follow the rules

Yours faithfully,

Tor Linaae
Lokkalia 9
0783 Oslo
[email address]

Postmottak Renovasjonsetaten, Oslo kommune, renovasjonsetatenRenovasjonsetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Den vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling.

 

Dersom din henvendelse gjelder manglende tømming av restavfall eller
papir, vil denne bli registrert for oppfølging og effektuering.

 

Med vennlig hilsen 

Renovasjonsetaten

Oslo kommune

Sentralbord: 02 180

[1]www.oslo.kommune.no

 

 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. http://www.oslo.kommune.no/