Journalutskrift - sak 12/4721

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Moss kommune,

Jeg vil gjerne se journalutskriften for samtlige av dokumentene i sak 12/4721, jf. arkivforskriften § 2-7.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Terje Jensen, Moss kommune

3 Attachments

Se vedlegg

 

Hei Terje,

Kan du være så snill å sende journalutskriften som viser alle opplysningene som loven krever, jf. arkivforskriftens § 2-7 første ledd?

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,
b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar),
c) sendar og/eller mottakar,
d) opplysningar om sak, innhald eller emne,
e) dateringa på dokumentet.

I tillegg skal journalen innehalde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.»

Jeg viser forøvrig til Justis- og politidepartementets Rettleiar til offentleglova § 4.4.4.2 Oversikt over reglane om journalføring og offentleg journal.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Terje Jensen, Moss kommune

5 Attachments

Se vedlegg

 

Terje Jensen, Moss kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar Re 1620238 8 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Journalutskrift sak 124 1.pdf

    219K Download View as HTML

Se vedlegg