Journalutskrift av pressemeldinger og rundskriv 2017-2018

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Finanstilsynet,

Kan dere sende meg en journalutskrift av pressemeldinger og rundskriv som Finanstilsynet har sendt ut i 2017 og 2018. Jeg er spesielt ute etter saksnumrene disse er knyttet til i arkivet, men også dokumentdatoer og journalføringsdatoer.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

P. Reinholdsen,

 

Vi viser til din henvendelse av 10. april 2018 angående innsyn.  

 

Beklageligvis ligger vi litt etter med journalføringen av Finanstilsynets
pressemeldinger og rundskriv for 2017 og 2018. Vi har imidlertid satt i
gang tiltak for å komme ajour, slik at opplysningene du etterlyser blir
tilgjengelige på tjenesten [1]eInnsyn innen ikke alt for lang tid. Både
pressemeldinger og rundskriv registreres på én sak pr. år, slik at det
skal være enkelt å få oversikt over alt vi har gitt ut.

 

Pressemeldinger og rundskriv finner du også i fulltekst på nettstedet vårt
[2]Finanstilsynet.no.

 

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
[3]www.finanstilsynet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: post
Sendt: 11. april 2018 07.57
Til: Innsyn <[4][epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Journalutskrift av pressemeldinger
og rundskriv 2017-2018

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen <[5][Innsyns-e-postadresse #802]>

Sendt: 10. april 2018 18.49

Til: post <[6][Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Journalutskrift av pressemeldinger og
rundskriv 2017-2018

 

Kjære Finanstilsynet,

 

Kan dere sende meg en journalutskrift av pressemeldinger og rundskriv som
Finanstilsynet har sendt ut i 2017 og 2018.  Jeg er spesielt ute etter
saksnumrene disse er knyttet til i arkivet, men også dokumentdatoer og
journalføringsdatoer.

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #802]

 

Er  [8][Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Finanstilsynet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[9]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[10]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Takk for oppdateringen. Jeg gleder meg til postjournalen er oppdatert. Mens jeg venter, kan dere sende meg saksnumrene dere registrerer rundskriv og pressemeldinger på for 2016, 2017 og 2017?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Innsyn, Finanstilsynet

P. Reinholdsen,

 

Saksnumrene for rundskrivene: 18/3999, 18/4004.

Saksnumrene for pressemeldingene: 18/4005 og 18/4007.

 

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
[1]www.finanstilsynet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #802]>
Sendt: 12. april 2018 13.53
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Journalutskrift av
pressemeldinger og rundskriv 2017-2018

 

Kjære Finanstilsynet,

 

Takk for oppdateringen.  Jeg gleder meg til postjournalen er oppdatert. 
Mens jeg venter, kan dere sende meg saksnumrene dere registrerer rundskriv
og pressemeldinger på for 2016, 2017 og 2017?

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

vis sitert seksjon

Kjære Finanstilsynet,

Tusen takk for saksnumrene. Jeg ser at samtlige saksnummer starter med 18/, hvilket så vidt jeg vet betyr at saken er opprettet i 2018. Dette gir inntrykk av at dere ikke har journalført et eneste av rundskrivene og pressemeldingene for 2017 i 2017. Er dette inntrykket feil? Kan dere opplyse meg om når dere sist var ajur med journalføringen av rundskriv og pressemeldinger, dvs. i hvilket år før 2018 dere journalførte rundskriv og pressemeldinger i samme år som de var sendt ut?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Innsyn, Finanstilsynet

P. Reinholdsen,

 

Rundskrivene er ajour pr 2016.

Pressemeldingene er ajour pr 2014.

 

Med hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
[1]www.finanstilsynet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #802]>
Sendt: 12. april 2018 15.10
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Journalutskrift av
pressemeldinger og rundskriv 2017-2018

 

Kjære Finanstilsynet,

 

Tusen takk for saksnumrene.  Jeg ser at samtlige saksnummer starter med
18/, hvilket så vidt jeg vet betyr at saken er opprettet i 2018.  Dette
gir inntrykk av at dere ikke har journalført et eneste av rundskrivene og
pressemeldingene for 2017 i 2017.   Er dette inntrykket feil? Kan dere
opplyse meg om når dere sist var ajur med journalføringen av rundskriv og
pressemeldinger, dvs. i hvilket år før 2018 dere journalførte rundskriv og
pressemeldinger i samme år som de var sendt ut?

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

vis sitert seksjon