Nicolai Langfeldt

Kjære Bærum kommune,

Jeg ønsker innsyn i risikovurderingen(e) Bærum Kommune gjorde i forbindelse med innføring av iPad i skolen i de siste årene. Dersom risikovurderingen inneholder referanser til andre dokumenter ønsker jeg også å få utlevert de som måtte inngå i Bærum Kommunes dokumentasjon.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

noreply@baerum.kommune.no, Bærum kommune

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.

Takk for din henvendelse, din e-post videresendes til aktuell avdeling.

·          Hvis din e-posthenvendelse blir gjenstand for saksbehandling,
registreres den i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.
Vennligst oppgi fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan svare deg
raskere.

·          E-post som er gjenstand for saksbehandling, blir
offentlighetsvurdert iht. [1]Offentleglova. Dersom e-posten ansees som
offentlig, blir den publisert på Bærum kommunes nettsider, se
[2]Postlister og innsyn, normalt tre dager etter at den er blitt
registrert.

·          Henvendelser der det kun bes om ren informasjon, blir ikke
registrert.

Bærum kommune har startet med å sende ut post digitalt. Les mer om dette
på [3]våre nettsider 

              

Med hilsen
Bærum kommune
1304 Sandvika
Telefon: 67 50 40 50

Internett: [4]http://www.baerum.kommune.no/

 

References

Visible links
1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
2. https://www.baerum.kommune.no/postlister...
3. https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/na...
4. http://www.baerum.kommune.no/

Nicolai Langfeldt

Kjære Bærum kommune,

Jeg viser til tidligere henvendelse vedr. 'iPad i skolen'. Sivilombudsmannen har uttalt at innsyn normalt skal gis innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller innen 5 dager. Har dere en grunn for å ikke svare innen denne tiden må dere opplyse om dette.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

noreply@baerum.kommune.no, Bærum kommune

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.

Takk for din henvendelse, din e-post videresendes til aktuell avdeling.

·          Hvis din e-posthenvendelse blir gjenstand for saksbehandling,
registreres den i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.
Vennligst oppgi fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan svare deg
raskere.

·          E-post som er gjenstand for saksbehandling, blir
offentlighetsvurdert iht. [1]Offentleglova. Dersom e-posten ansees som
offentlig, blir den publisert på Bærum kommunes nettsider, se
[2]Postlister og innsyn, normalt tre dager etter at den er blitt
registrert.

·          Henvendelser der det kun bes om ren informasjon, blir ikke
registrert.

Bærum kommune har startet med å sende ut post digitalt. Les mer om dette
på [3]våre nettsider 

              

Med hilsen
Bærum kommune
1304 Sandvika
Telefon: 67 50 40 50

Internett: [4]http://www.baerum.kommune.no/

 

References

Visible links
1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
2. https://www.baerum.kommune.no/postlister...
3. https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/na...
4. http://www.baerum.kommune.no/

Tore Moss, Bærum kommune

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

Svar på denne e-posten sendes [Bærum kommune henvendelses-e-postadresse].

NB! Personsensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.

 

ArkivReferanse:#e1a459b537b84ab495eb4ea5868c34a52017016597#ACOS.WEBSAK#

Nicolai Langfeldt

Kjære Tore Moss,

Tusen takk for svar og for tilbud om å møte dere. Jeg har desverre ikke anledning til å møte i kommunegården.

Det er forsåvidt interessant i seg selv at dere har risikovurdert svært mange enkelt-apper.

Jeg kan begrense skopet for innsynsforespørslen min slik: Jeg ønsker innsyn i risikovurderinger forbundet med iPad i skolen prosjektet deres, etter disse kriteriene:
- iPad bruk i snevreste betydning - som i å låse opp skjermen og bruke innebygde apper.
- Apple konto - f.eks. om barna har personlige kontoer hos Apple eller ikke og hva Apple lagrer i denne forbindelse
- En stykk vurdering av en sky-tjenester med office programvare og/eller lagring så som G-Suite, Google Drive, Office365, OneDrive el.l. dersom dere bruker det.
- En stykk vurdering av pedagogisk app hvor leverandøren lagrer informasjon "i skyen" - spesifikkt en tjeneste der barna har personlig konto dersom noen har det.
- En stykk vurdering av en pedagogisk app hvor leverandøren lagrer informasjon "i skyen" - spesifikkt en tjeneste der barna ikke har personlig konto - hvis dere bruker en slik tjeneste.
- Ifølge omtaler i Asker og Bærums budstikke har barna fått åpen tilgang til Internett. Jeg ønsker innsyn i risikovurdering forbundet med dette.
- Risikovurdering forbundet med reklame som vises på nettsider barna måtte bruke i forbindelse med undervisning eller lekser. Spesifikt i forhold til sporing og identifikasjon.
- Dersom det er risikovurdert hvordan barna spores og identifiseres via Facebook knapper, analytics siter og script pakker og andre innebygde/skulte tekniske innretninger ønsker jeg innsyn i denne vurderingen.
- Risikovurdering vedrørende hvorvidt iPad fører til bedre skole-resultater eller ikke.
- Risikovurdering av "Sommerles" (https://sommerles.no/)
- Informasjon som er gitt rektorer og lærere om hva som må risikovurderes og hva som er "bare å bruke".

Det kan naturligvis være noen få risikovurderinger som omhandler flere av disse temaene, det er ikke nødvendig å gi et svar pr. punkt over så sant temaet er behandlet i en (eller flere) av de vurderingene som oversendes.

Når det gjelder identifikasjon av meg selv har jeg sendt deg en privat melding på Facebook som formodentlig vil besvare dette punktet.

Jeg ønsker at oppfølging av disse forespørslene skjer via mimes brønn fordi det gir merverdi for andre borgere som er interessert i disse temaene.

Tusen takk,
Nicolai Langfeldt

Tore Moss, Bærum kommune

1 Attachment

  • Attachment

    SENDER UNVERIFIED Re 17134182 Klage over innsyn etter offentleglova 1.pdf

    663K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter.

Svar på denne e-posten sendes [Bærum kommune henvendelses-e-postadresse].

NB! Personsensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.

 

ArkivReferanse:#e1a459b537b84ab495eb4ea5868c34a52017016597#ACOS.WEBSAK#

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Personvernforskriftens § 2-4, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift..., omtaler krav om risikovurdering. Kan lovpålagt dokumentasjon anses som interne arbeidsdokumenter? Det virker merkelig.

Er forøvrig ikke kjent med at organisasjoner underlagt offentlighetsloven kan nekte å sende til kontaktadressen som er oppgitt av den som ber om innsyn, så det hadde vært interessant å vite hvilken lovhjemmel Bærum kommune mener gir grunnlag for å nekte å sende risikovurderinger til din kontaktadresse hos Mimes brønn.

Nicolai Langfeldt

Kjære Tore Moss,

Jeg gir herved Haavard Ostermann fullmakt til å klage på mine vegne. Til informasjon sendes klage idag.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt