***** ***** - Inspeksjon - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikling av storfehold (2019-03-21)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2019/69311-1, datert 2019-03-21 - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikling av storfehold

Dokumentet hører til saksnr 2019/69311 - ***** ***** - Inspeksjon.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

2 Attachments

  • Attachment

    Mimes Br nn V Hallvard Nyg rd Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn.PDF.pdf

    162K Download View as HTML

  • Attachment

    Tilsynsrapport Mattilsynet forh ndsvarsler vedtak om avvikling av storfehold.PDF.pdf

    110K Download View as HTML

 

 

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Førstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/