Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Allvis, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsynsbegjæring - rutiner for tilgangsstyring

Vi venter på at Allvis skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Arkivverket,

Ber om å få tilsendt deres interne rutiner som tilfredsstiller Riksarkivarens forskrift § 3-2.Ansvar, rutiner og rettigheter i arkivsystem:

(1) Det skal utarbeides instruks for organet som beskriver ansvar, rutiner og rettigheter knyttet til opprettelse, mottak, utveksling, vedlikehold og bruk av arkivdokumenter i arkivsystem.
(2) Følgende ansvarsforhold og rutiner skal beskrives:
a) ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter,
b) hvilke spesifikke rettigheter for behandling av arkivdokument som tildeles brukere av systemet med tilhørende roller,

Med vennlig hilsen,

Allvis

postmottak@arkivverket.no, Arkivverket

4 Attachments

 • Attachment

  Innsynskrav Innsyn etter Offentleglova Rutiner for tilgangsstyring.pdf

  73K Download View as HTML

 • Attachment

  Instruks for elektronisk saksbehandling og arkivdanning i Arkivverket versjon 2013 1.pdf

  1.9M Download View as HTML

 • Attachment

  Rutine behandling innsynskrav AV eget arkiv.pdf

  1.2M Download View as HTML

 • Attachment

  Rutinebeskrivelse for registrering i ePhorte vedlegg til Instruks versjon 2013 1.pdf

  1.2M Download View as HTML

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Allvis, vennligst logg inn og gi alle beskjed.