Innsynsbegjæring: Revidert forelegging - Plassering av ny nettstasjon og legging av sjøkabel på Taraldsnes, Tromøy i Arendal kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Arendal kommune,

Ber om innsyn i sak: 18/12846-3

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Arendal kommune, Arendal kommune

Takk for din henvendelse til Arendal kommune.
Henvendelsen er registrert inn i vårt sak- og arkivsystem med saksnummer 18/12846
 

Med vennlig hilsen

Agder kommunale støttetjenester

       
      For Arendal kommune Postmottak
       Postboks 123
       4891 Grimstad
       Telefon: 370 13000
       [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1438]]
Sendt: onsdag 14. november 2018 12.49
Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: Revidert forelegging - Plassering av ny nettstasjon og legging av sjøkabel på Taraldsnes, Tromøy i Arendal kommune

Kjære Arendal kommune,

Ber om innsyn i sak: 18/12846-3

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1438]

Er [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Arendal kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak mottatt
14.11.2018 15:54:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. jf. offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Arendal kommune
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]