Innsynsbegjæring: Rammeavtale på kommunens saksbehandlings løsning.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Grimstad kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (tammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Grimstad, Grimstad kommune

Takk for din henvendelse til Grimstad kommune.
Henvendelsen din er registrert inn i vårt sak- og arkivsystem med saksnummer 18/8120-1
Med vennlig hilsen

Agder kommunale støttetjenester

    
         For Grimstad kommune Postmottak
         Postboks 123
         4891 Grimstad
         Telefon: 37 25 03 00
         www.grimstad.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1389]]
Sendt: 12. oktober 2018 13:46
Til: Postmottak Grimstad <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: Rammeavtale på kommunens saksbehandlings løsning.

Kjære Grimstad kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (tammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1389]

Er [Grimstad kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Grimstad kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Trond-Vegar Johansen, Grimstad kommune

Hei

Beklager sent svar.

Grimstad kommune er medeier i IKT Agder. IKT Agder besørger IKT investeringer på vegne av sine eierkommuner. Det er derfor IKT Agder som har gjort denne anskaffelsen for Grimstad kommune og de øvrige eierene av IKT Agder, og det er av den grunn Ikt Agder som har arkivansvaret for denne anskaffelsen.

Jeg ber deg derfor om å rette ditt krav om innsyn til IKT Agder slik at de kan finne frem dokumentene som du etterspør.

Vennlig hilsen
Trond-Vegar Johansen
Kommunalsjef
Støttetjenester
926 56 899
www.grimstad.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1389]]
Sendt: fredag 12. oktober 2018 13.46
Til: Postmottak Grimstad <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: Rammeavtale på kommunens saksbehandlings løsning.

Kjære Grimstad kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (tammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1389]

Er [Grimstad kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Grimstad kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------