Innsynsbegjæring: Offentlig ettersyn: Kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan Tiltakshaver: Risør kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Risør kommune,

Ber om innsyn i hht, offentlighetsloven.

Sak: 2015/1822

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Bjørndal, Øyvind, Risør kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Sammenstilling av sak 2015 1822 Kommunedelplan for kulturminner Ris....pdf

    21.7M Download View as HTML

Hei
Viser til din e-post av 14. november 2018 hvor du ber om innsyn i sak 2015/1822 som gjelder Kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan.

Saken du har bedt om innsyn i inneholder mange dokumenter. Jeg har forsøkt å sammenstille disse i en fil som du finner vedlagt her.

Med vennlig hilsen

Øyvind Bjørndal
Fagleder fellestjenester

Tel. 37 14 96 58
Risør kommune  |  Furumoveien 1  |  Pb 158, 4952 Risør
http://www.risor.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: RIS.Felles.Postmottak
Sendt: torsdag 15. november 2018 12:03
Til: Bjørndal, Øyvind <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: Offentlig ettersyn: Kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan Tiltakshaver: Risør kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy <[Innsyns-e-postadresse #1439]>
Sendt: onsdag 14. november 2018 13:07
Til: RIS.Felles.Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: Offentlig ettersyn: Kommunedelplan for kulturminner - Kulturminneplan Tiltakshaver: Risør kommune

Kjære Risør kommune,

Ber om innsyn i hht, offentlighetsloven.

Sak: 2015/1822

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1439]

Er [Risør kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Risør kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------