Innsynsbegjæring - Lønn politisk ledelse

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Arendal kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

–Lønn /godtgjørelse for ordfører i 2017 og 2018
–Lønn /godtgjørelse for varaordfører 2017 og 2018

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Arendal kommune, Arendal kommune

Takk for din henvendelse til Arendal kommune.
Henvendelsen er registrert inn i vårt sak- og arkivsystem med saksnummer 18/13883
 

Med vennlig hilsen

Agder kommunale støttetjenester

       
      For Arendal kommune Postmottak
       Postboks 123
       4891 Grimstad
       Telefon: 370 13000
       [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1381]]
Sendt: onsdag 3. oktober 2018 23.12
Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring - Lønn politisk ledelse

Kjære Arendal kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

–Lønn /godtgjørelse for ordfører i 2017 og 2018 –Lønn /godtgjørelse for varaordfører 2017 og 2018

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1381]

Er [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Mork, Karl, Arendal kommune

Hei Solveig

 

Her er opplysningene du har bedt om:

 

+------------------------------------------------------------------------+
| | | |Årslønn fom |Årslønn fom |
|Etternavn|Fornavn |Stilling |1.4.18 |1.4.17 |
|---------+--------------+------------+-----------------+----------------|
|Nordli |Robert Cornels|Ordfører | 1 023 762| 994 100|
|---------+--------------+------------+-----------------+----------------|
|Eikin |Terje |Varaordfører| 767 822| 745 575|
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

Vennlig hilsen

 

Karl Mork

Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet

 

Telefon: 90 15 15 61

[epostadresse] | www.arendal.kommune.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1381]]

Sendt: 3. oktober 2018 23:12

Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring - Lønn politisk
ledelse

 

Kjære Arendal kommune,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

–Lønn /godtgjørelse for ordfører i 2017 og 2018 –Lønn /godtgjørelse for
varaordfører 2017 og 2018

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd

 

Med vennlig hilsen,

 

Solveig Averøy

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1381]

 

Er  [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------