Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tor med hammeren

Kjære Meldal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Meldal kommune postmottak, Meldal kommune

Hei.

Vi må ha navn og postadresse for å kunne oversende dokumentasjon med innsyn i.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune
 
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Meldal kommune
 
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2077]>
Sendt: lørdag 27. juli 2019 15:01
Til: Meldal kommune postmottak <[Meldal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Meldal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2077]

Er [Meldal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Meldal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Tor med hammeren

Kjære Meldal kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Meldal kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi».

Dette med referanse til veileder i offentlighetslova som sier følgende:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når
ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at kommunen retter seg etter norsk lov.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Mari Anda Gimnes, Meldal kommune

6 Attachments

Med vennlig hilsen
Meldal kommune
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Meldal kommune
 
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2077]>
Sendt: lørdag 27. juli 2019 15:01
Til: Meldal kommune postmottak <[Meldal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Meldal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2077]

Er [Meldal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Meldal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Mari Anda Gimnes, Meldal kommune

6 Attachments

Med vennlig hilsen
Meldal kommune
 
Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed synlig på postlista til Meldal kommune
 
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2077]>
Sendt: lørdag 27. juli 2019 15:01
Til: Meldal kommune postmottak <[Meldal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Meldal kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2077]

Er [Meldal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Meldal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------