Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tor med hammeren

Kjære Agdenes kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak, Agdenes kommune

9 Attachments

Hei

Oversender dialog med Trønderenergi i 2019.

Med hilsen

Agdenes kommune
v/ Fellestjenesten

Tlf: 72 49 22 00
E-post: [Agdenes kommune henvendelses-e-postadresse]
www.agdenes.kommune.no
_____________________________________________________________________________________

Postadr.: Harald Grønningens vei 10,  7316 Lensvik   Tlf. 72492200   E-post: [Agdenes kommune henvendelses-e-postadresse]  Org. nr. 840 98 222
Vi gjør oppmersom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2069]>
Sendt: 25. juli 2019 17:34
Til: Postmottak <[Agdenes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Agdenes kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2069]

Er [Agdenes kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Agdenes kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------