Innsyn - søknad om utenlandsreise - arkivsak 2014/620-51

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Ber om innsyn etter offentligloven i søknad om utenlandsreise - arkivsak 2014/620-51 datert 6. februar 2018.

Andrine Paulsen la igjen en merknad ()

Dokumentet er mottatt, men henvendelsen opprettet for å få dokumentet til Mimes Brønn.

Hordaland fylkeskommune

1 Attachment

4. Apr 2018 10:45 by [epostadresse]:

Tinge innsyn
Sak:2014/620
Sakstittel:BU - Utenlandsreiser
Løpenr:15113/2018

Anette Durr Thomassen, Hordaland fylkeskommune

1 Attachment

  • Attachment

    88cd98c1d835b34b850c4b68064a715dNjk0fC0xfGFuZXRob218RVBIT1JURQ.png

    1K Download

Viser til krav om innsyn i sak 2014/620-51

Innsynskravet blir avslått med heimel i offentleglova § 14, 1. ledd

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har
utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.»

Meirinnsyn har vore vurdert, jf. Offentleglova § 11.

Retten til å klage over avslag på krav om innsyn er regulert i
offentleglova § 32. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt underretning
om avslaget har kome fram til den som har kravd innsyn.

Anette Dürr Thomassen
Kultur og idrett | Fylkesarkivet | Dokumentsenteret
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tlf: 55239115
www.hordaland.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andrine Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #796]>
Sendt: 4. april 2018 23:19
Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn - søknad om utenlandsreise -
arkivsak 2014/620-51

Ber om innsyn etter offentligloven i søknad om utenlandsreise - arkivsak
2014/620-51 datert 6. februar 2018.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #796]

Er  [Hordaland fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova
til Hordaland fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss
ved å bruke dette skjemaet:
[1]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

[3][@-88cd98c1d835b34b850c4b68064a715dNjk0fC0xfGFuZXRob218RVBIT1JURQ==-@]

References

Visible links
1. https://www.mimesbronn.no/change_request...
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Andrine Paulsen la igjen en merknad ()

Det har tidligere blitt gitt innsyn, det siste avslaget påklages derfor ikke. Noter at Fylkeskommunen gjør helt ulike vurderinger i de to henvendelsene.

Kjære Anette Durr Thomassen,
Fylkeskommunen har gitt innsyn tidligere via krav i postjournal, avslaget er derfor feil. Men det påklages ikke da dokumenter har blitt mottatt.

Dokumentet er forøvrig ikke internt.

Med vennlig hilsen,

Andrine Paulsen