Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Universitetet i Stavanger,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

Heidi Fosse Mathisen, Universitetet i Stavanger

1 Attachment

Hei
Vedlagt følger etterspurt oversikt.

Med vennlig hilsen

Heidi Fosse Mathisen
juridisk seniorrådgiver HR-avdelingen
Universitetet i Stavanger
Tlf: 51 83 30 67

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Håvard Pedersen <[Innsyns-e-postadresse #2125]>
Sendt: tirsdag 27. august 2019 11.20
Til: UiS Postmottak <[Universitetet i Stavanger henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører

Kjære Universitetet i Stavanger,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2125]

Er [Universitetet i Stavanger henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Universitetet i Stavanger? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Takk for raskt svar!

Med vennlig hilsen,

Håvard Pedersen