Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Håvard Pedersen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører

Vi venter på at Håvard Pedersen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Universitetet i Bergen,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

Ingrid Marie Toft, Universitetet i Bergen

Hei Håvard Pedersen

Vi bekrefter å ha mottatt innsynskravet ditt. Innsynskravet er under behandling og du vil mottatt svar straks det er ferdig behandlet.

Mvh
Ingrid Marie Toft
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

vis sitert seksjon

Ingrid Marie Toft, Universitetet i Bergen

2 Attachments

 

Svar på innsynsbegjæring - lønnsstatistikk for ingeniører: Svar på
innsynsbegjæring - lønnsstatistikk for ingeniører.PDF

lønnsstatistikk for ingeniører: lønnsstatistikk for ingeniører(1).PDF

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Håvard Pedersen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.