Innsyn i vedlegg til brev om forslag til nye nemndsmedlemmer i Utlendingsnemnda

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Ingeborg Johansen

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Det vises til vedlagte brev:

https://www.regjeringen.no/contentassets...

Det bes om innsyn i følgende vedlegg:

* Liste over nemndmedlemmer som kan gjenoppnevnes

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

4 Attachments

Sak: 16/1749-8 Oppnevning av nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017-2020
Dokument: Forslag til nye nemndmedlemmer for Utlendingsnemnda 2017-2020

Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og Beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon