Innsyn i utenriksinstruksen

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Ingeborg Johansen

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg ber om innsyn i den gjeldende utenriksinstruksen, samt alle historiske versjoner av denne de siste 25 år.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Høiness, Ellen, Utenriksdepartementet

2 Attachments

 

Kjære Ingeborg Johansen,

 

Det vises til din henvendelse av 29. januar 2017.

 

Vedlagt følger Utenriksinstruksen fra 2002.

 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det kom en ny Lov om
utenrikstjenesten i 2015, og Utenriksinstruksen er derfor under revisjon.

 

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

 

 

[1]cid:image001.png@01D19C8E.0665F7D0 Ellen Høiness

Seniorrådgiver /Senior
Adviser

Utenriksdepartementet -
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs

Seksjon for rekruttering
og personal - Section for

Recruitment and Personnel

Mobile: +47 916 49 939

Office: +47 23 95 02 78

[2]www – [3]Facebook -
[4]Twitter - [5]Instagram

 

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/